Blogg 04.07.2019

På semestern åker många utomlands med egen bil och de flesta trafikolyckor som svenskar råkar ut för sker utomlands under sommarmånaderna. Det är bra att förbereda sig på oväntade situationer i trafiken i god tid före resan.

En kollision är alltid skrämmande och i en nödsituation kan det vara svårt att veta hur man ska agera – i synnerhet om olyckan sker i ett främmande land. Den utländska trafikkulturen skiljer sig ofta från hur vi kör bil i Sverige: en främmande trafikmiljö, andra hastighetsbegränsningar och annan väjningsplikt kan leda till farliga situationer.

Detta återspeglas i den nordiska assistansorganisationen SOS Internationals statistik: av alla trafikskador eller situationer som krävde stöd utomlands 2018 inträffade nästan hälften i juli och augusti. Före resan är det alltså bra att ta reda på om tillvägagångssätten vid en kollision eller en olycka i landet skiljer sig från Sverige.

Vad gör jag vid en olycka?

Beroende på olyckans allvarsgrad är det viktigaste att först förhindra ytterligare skador och ta hand om eventuella skadade, precis som i hemlandet. Det är alltid klokt att ringa polisen även om det inte är fråga om någon personskada.

För att kunna fortsätta färden kan du behöva reparations- och bärgningsservice eller en ersättningsbil. Då är det bäst att omedelbart ringa det egna försäkringsbolagets journummer för att få råd om hur du ska gå till väga. Om skadorna är små uppmanas resenären ofta att fotografera och låta reparera de omedelbara skadorna för att tryggt kunna fortsätta färden i landet. Den slutliga och mer omfattande reparationen som återställer bilen i ursprungligt skick görs vanligen först i hemlandet.

Försäkringsbolaget kan också kräva att skadorna granskas före reparationen i landet där olyckan inträffat. Därefter ger bolaget verkstaden tillstånd att fakturera med stöd av skadeanmälan. I detta fall måste föraren vara beredd att betala fordonsförsäkringens självrisk när bilen har reparerats.

Hur kan jag förbereda mig på skador redan före resan?

Jag rekommenderar absolut att alla som åker utomlands med egen bil skaffar den internationella trafiksäkerhetsorganisationens (FIA Foundation) räddningskort (Rescue Sheet) som är gäller i många europeiska länder. Kortet, som placeras i bilen, talar om för räddningsmanskapet hur de tryggt och snabbast får ut personen ur den bilmodellen.

Förutom räddningskortet är det klokt att skaffa en pulversläckare, en reflexväst och en första hjälpen-förpackning för resan. I många länder kräver lagen nämligen att dessa finns i fordonet. Riksförbundet M Sverige ((fd Motormännens Riksförbund) beviljar ett internationellt körkort som kan göra det lättare att reda ut en olyckssituation med myndigheterna. I nödsituationer kan svenskarna också vända sig till Utrikesdepartementets jourcentral, men i första hand ska du kontakta de lokala myndigheterna och ditt eget försäkringsbolag.

Före resan är det också bra att kontrollera att fordonet har gällande försäkringar, försäkringsskydd och en handbok. I en olyckssituation ska en internationell skadeanmälan göras tillsammans med motparten. Ditt försäkringsbolag ger anvisningar om detta.

Nyttiga tips för bilkörning utomlands får du också om du är medlem i Riksförbundet M Sverige (fd Motormännens riksförbund).

Med önskan om en trygg bilsemester,

 

Urban Magnusson

Auktorisationer och Kvalitet

Urban har över 30 års erfarenhet från skadebranschen.