Den här sidan ger information om hur Werksta behandlar personuppgifter för registrerade i arkiveringssystemen.

Controller

Werksta Sweden AB, Rinkebyvägen 11b, 182 36 Danderyd, www.werksta.se, kundcenter@werksta.se, 020 62 29 00

Dataskyddsförordningen, eller GDPR (General Data Protection Regulation), är en ny EU-gemensam förordning som börjar gälla i hela EU från och med den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PuL) och är utformad för att stärka den enskildes rättigheter.

De personuppgifter som vi hämtar in om dig är nödvändiga för att vi bl.a. ska kunna hantera dig som kund, fullgöra våra avtalsförpliktelser och tillhandahålla våra tjänster. Uppgifterna kan också komma att användas för marknadsföring genom till exempel brev eller mail. Personuppgifter lagras inte längre än nödvändigt. Mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter hittar du nedan.

Cookie Policy

Denna webbplats använder cookies

Vi använder enhetsidentifierare för att anpassa innehållet och annonserna till användarna, tillhandahålla funktioner för sociala medier och analysera vår trafik. Vi vidarebefordrar även sådana identifierare och annan information från din enhet till de sociala medier och annons- och analysföretag som vi samarbetar med. Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster.

Om cookies

Cookies är små textfiler som kan användas av webbplatser för att göra en användares upplevelse mer effektiv.

Lagen säger att vi får lagra cookies på din enhet om de är absolut nödvändiga för att kunna använda den här webbplatsen. För alla andra ändamål krävs ditt medgivande.

Denna webbplats använder olika typer av cookies. Vissa cookies placeras ut av tredjepartstjänster som visas på våra sidor.
Du kan ändra eller dra tillbaka ditt samtycke till cookie-förklaringen på vår webbplats.
Ange ditt samtyckes-ID och datum för när du kontaktade oss gällande ditt samtycke.

Strikt nödvändiga cookies

Dessa cookies krävs för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt, till exempel för att visa innehåll, logga in, validera din session, svara på dina förfrågningar gällande tjänster och andra funktioner. De flesta webbläsare kan ställas in på att avaktivera användning av cookies. Om du avaktiverar dessa cookies kan det dock hända att du inte kan komma åt funktioner på vår webbplats korrekt eller inte alls.

Prestandacookies

Dessa cookies samlar in information om användningen av webbplatsen, såsom besökta sidor, trafikkällor, användarnas intressen, innehållshantering och annan webbplatsstatistik.

Funktionella cookies

Dessa cookies gör det möjligt för webbplatsen att komma ihåg användarens val, som till exempel språk, användarnamn och andra personliga val, under användningen av webbplatsen. De kan även användas för att leverera tjänster, som till exempel för att låta en användare skapa ett blogginlägg, lyssna på ljud eller titta på videoklipp på webbplatsen.

Mediacookies

Dessa cookies kan komma att användas för att förbättra webbplatsens prestanda och för att tillhandahålla särskilda funktioner eller särskilt innehåll. De kan placeras ut av tredje part som tillhandahåller oss med tjänster eller av vårt företag.

Marknadsförande eller riktade cookies

Dessa cookies placeras vanligtvis ut och används av marknadsföringsbolag för att skapa en profil av dina intressen på webben och för att lägga ut annonser på andra webbplatser som relaterar till dina intressen. Du kommer att se mindre reklam om du avaktiverar dessa cookies.

Sessionscookies

Dessa cookies gör det möjligt för webbplatser att länka en användares handlingar under en surfsession. De kan användas för ett antal ändamål, som till exempel för att komma ihåg vad en användare har lagt i sin varukorg under besöket på en webbplats. Sessionscookies gör det även möjligt att känna igen användare när de navigerar på en webbplats, så att eventuella artikel- eller sidbyten användaren gör registreras. Sessionscookies upphör efter varje surfsession och lagras därmed inte under en längre tid.

Beständiga cookies

Dessa cookies lagras på en användares enhet mellan surfsessioner, vilket gör att webbplatsen kan komma ihåg användarens inställningar och handlingar på hela sajten (eller i vissa fall på flera olika sajter). Beständiga cookies kan användas för ett antal ändamål, inklusive att komma ihåg användarens val och inställningar vid användning av en webbplats samt för att rikta reklam mot användaren.

Vi kan även använda cookies för:

  • att identifiera vilka områden du besöker på vår webbplats,
  • att anpassa innehåll som du ser på vår webbplats,
  • att analysera vår webbplats,
  • remarketing av våra produkter eller tjänster,
  • att komma ihåg dina preferenser, inställningar och inloggningsuppgifter,
  • riktad reklam och för att visa annonser som är kopplade till dina intressen,
  • affiliatemarknadsföring,
  • att göra det möjligt för dig att lämna kommentarer,
  • att göra det möjligt för dig att dela innehåll på sociala nätverk.

De flesta webbläsare kan ställas in på att avaktivera användning av cookies. Om du avaktiverar cookies kan det dock hända att du inte kan komma åt funktioner på vår webbplats korrekt eller inte alls.

Cookies-deklaration

Säkerhet

Vi är de enda som äger informationen som samlas in på den här webbplatsen. Din personligt identifierbara information kommer inte att säljas, utbytas, överföras eller delas vidare till något annat företag, i något syfte, utan ditt samtycke, förutom då så krävs för att uppfylla en begäran och/eller överföring, t.ex. för att skicka en beställning.

Utlämnande till tredje part

Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodd tredjepart som hjälper oss att driva vår webbplats eller vårt företag, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell.

Vi anser att det är nödvändigt att dela information i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller andra tillfällen då lagen kräver så.
Allmänna uppgifter kan dock delas vidare till utomstående parter för marknadsföring, i annonssyfte eller andra ändamål.

Privacy Policy – information om behandling av personuppgifter

Din integritet är viktig för oss och vi anstränger oss därför för att skydda dina person­uppgifter på bästa sätt. I detta dokument får du information om hur vi som personuppgifts­ansvariga behandlar alla personuppgifter som samlas in om dig av oss när du eller det före­tag du representerar gör ett köp eller lämnar in ett fordon för service eller reparation,

Om du har några frågor angående vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter som vi beskriver nedan är du välkommen att kontakta oss på Werksta genom att skicka e-post till GDPR@werksta.se eller ringa 020-62 29 00 och fråga efter den personuppgiftsansvarige.

1. Personuppgifter som vi behandlar om dig

De personuppgifter som vi behandlar är de uppgifter som du har lämnat till oss eller som vi har samlat in från dig eller en tredje part.

Personuppgifter som du har lämnat till oss

När du som kund ingår ett avtal med oss kommer du att lämna viss information om dig. Informationen som du lämnar kan vara t.ex. namn, registreringsnummer, personnummer, försäkringsbolag, kund­nummer, bilägarnummer, kortnummer samt kontakt- och adress­uppgifter. Vi kan även komma att behandla andra personuppgifter om dig som du lämnar till oss i egenskap av kund.

Personuppgifter som vi har samlat in från dig eller en tredje part

När du lämnar in ett fordon till oss för service eller reparation kan vi komma att samla in registreringsnummer, försäkringsskydd samt information som finns lagrad i fordonets dator. Det är information som främst är av teknisk karaktär, t.ex. felkoder och servicehistorik som hänför sig till fordonet. Vi kan även komma att samla in uppgifter om genomförda felsökningar och vilket arbete som har utförts, inklusive eventuella produkter som har reparerats, bytts ut eller installerats.

När du ingår ett avtal om service med oss kan vi komma att samla in information om ditt köp, din service eller reparation, betalning samt information om fordonets chassinummer eller s.k. VIN-nummer. Vi kan också komma att behandla dina personuppgifter som vi får tillgång till genom sökningar i Transportstyrelsens vägtrafikregister, främst kontaktuppgifter och registrerings­nummer.

De personuppgifter som anges ovan kan vi komma att behandla om dig även i de fall någon annan lämnar in ditt fordon till oss för reparation eller service för din räkning. Om du lämnar in ett fordon som någon annan är registrerad som ägare för eller som representant för ett företag behandlar vi ditt namn, ditt personnummer och dina kontaktuppgifter.

Personuppgifter som vi samlar in genom vår kartläggningstjänst

Vår webbplats innehåller Google Maps-kartfunktion. Google behandlar personuppgifter som (inbyggda) kontroller enligt dess integritetspolicy och användningsvillkor för kartor (”Ytterligare användarvillkor för Google Maps / Google Earth). Användaren kan lokalisera sin närmaste verkstad baserat på ungefärlig plats som han eller hon har angivit eller av den exakta platsen som sänds via sin terminalutrustning (dator, mobil eller surfplatta). Behandlingen av exakt plats baseras på samtycke, som användaren ger när han / hon tillåter sin terminalutrustning (dator, mobil eller surfplatta) att skicka information om sin plats till vår webbtjänst. Platsen skickas till Google i en form som inte tillåter identifiering av användaren. Användaren kan återkalla sitt samtycke via inställningarna i sin terminalutrustning (dator, mobil eller surfplatta).

Elektroniska tjänster, marknadsföring, kundförvärv och rekrytering

Det tekniska genomförandet av våra onlinetjänster kräver behandling av elektroniska identifieringsdata. Vi mäter användningen av våra onlinetjänster för statistiska ändamål och utför online marknadsföring baserat på våra användartjänster och besökarinformation. Att tillhandahålla onlinetjänster, statistik och elektronisk marknadsföring är en del av Werkstas berättigade intresse att bedriva och utveckla sin verksamhet. Med de onlinetjänster vi tillhandahåller gör vi det enklare och snabbare att komma i kontakt med våra kunder och kontakta dem vid rätt tillfälle. Med den information vi behandlar i statistiken för online-tjänster kan vi analysera och utveckla vår verksamhet och förbättra vår servicenivå. Med den information vi behandlar för elektronisk marknadsföring kan vi dela våra tjänster på våra elektroniska kanaler och guida dig via vår onlinetjänst.

Marknadsföring och reklam baserad på onlinetjänstinformation (inkluderat informationen om demografi och intressen) baseras på den registrerades samtycke. Samtycke uttrycks genom att fortsätta att använda våra onlinetjänster efter att ha stängt cookieanmälan. För mer information om att avbryta samtycke och använda cookies, besök vår Cookie Policy.

2. Ändamål och rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter är Dataskyddsförordningen (EU 2016/679) artikel 6.1.a), b), c) och f). För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter för att fullgöra vårt avtal eller vidta åtgärder som du begär innan ett avtal ingås:

– Om du som kund eller representant för ett företag gör ett köp, lämnar in ett fordon för service eller reparation, behandlar vi ditt namn, personnummer, registreringsnumret eller annat identifikations­­nummer på fordonet, ditt kundnummer, ditt bilägarnummer, dina kontakt- och adress­uppgifter och ditt kortnummer i syfte att administrera vårt kundförhållande inklusive din betalning. Vi behandlar även dessa uppgifter för att fullgöra våra skyldigheter som följer av de avtal som du har ingått med oss och för att förse dig med den information om de produkter och tjänster som du har begärt från oss, t.ex. för att skicka påminnelser om service under ett pågående serviceavtal på det sätt som du har valt, dvs. via sms, mail eller postala utskick. Behandling av information som finns lagrad i fordonets dator kan behöva behandlas för att utföra service och underhåll eller för att kunna göra felsökningar och konstatera och åtgärda fel på fordonet.

– Om du begär en offert från oss behandlar vi ditt namn, dina kontaktuppgifter och upp­gifter om offerten under offertens giltighetstid i syfte att kunna kontakta dig för att följa upp offerten och vidta åtgärder på begäran av dig innan ett eventuellt avtal ingås.

– För att hantera eventuella reklamationer eller för att kunna uppfylla eventuella garanti­åtaganden som följer av vårt avtal med dig eller det företag som du representerar behandlar vi ditt namn, dina kontaktuppgifter, registreringsnumret eller annat identifikations­nummer på fordonet, uppgifter om ditt köp samt genomförda felsökningar och vilket arbete som har utförts, inklusive information om eventuella fordon, delar eller produkter som har reparerats, bytts ut eller installerats.

– För att kunna fastställa din identitet och begära kreditprövningar när en sådan krävs enligt avtalet behandlar vi uppgifter om ditt namn och ditt personnummer samt uppgifter om din ekonomiska situation. Behandlingen av ditt personnummer är klart motiverat med hänsyn till vikten av en säker identifiering. Uppgifterna är ett avtalsenligt krav och om uppgifterna som anges ovan inte lämnas till oss har vi inte möjlighet att fullgöra vårt avtal eller uppfylla våra åtaganden i förhållande till dig.

För vissa ändamål behandlar vi dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning som laglig grund för behandlingen. I intresseavvägningen har vi bedömt att vårt berättigade intresse av att utföra behandlingen väger tyngre än ditt intresse och dina grundläggande rättigheter av att inte få dina personuppgifter behandlade. Vad som är vårt berättigade intresse framgår nedan. Om du vill veta mer om hur vi har gjort den här bedömningen är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter hittar du i början av den här integritetspolicyn.

För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning:

– Om du begär en offert från oss behandlar vi ditt namn, dina kontaktuppgifter och uppgifter om offerten med stöd av vårt berättigade intresse av att kunna underlätta för dig som potentiell kund samt för att skicka marknadsföring till dig. Syftet med behandlingen är att kunna kontakta dig och göra uppföljning av offerten samt skicka direktmarknadsföring via e-post, sms och postala utskick så att du kan få en uppdaterad offert med samma uppgifter och tillval som vid offertens utfärdande. Detta eftersom det är ett omfattande arbete att ta fram en offert avseende ett fordon, med tillval, modeller och betalningsalternativ.

– Vi behandlar ditt namn och dina kontaktuppgifter såsom e-post, telefonnummer och adress för att kunna kommunicera med dig som kund eller representant för kund genom att skicka direkt-marknadsföring och nyhetsbrev, påminnelser om service och kund­undersökningar via post, e-post eller sms. Vårt berättigade intresse är att kunna kommunicera med dig som tidigare har gjort ett köp.

– Vi behandlar ditt namn och kontaktuppgifter för att kunna kommunicera med dig som potentiell kund genom att skicka direktmarknadsföring och nyhetsbrev via post, e-post eller sms. Det gäller under förutsättning att du har lämnat dina personuppgifter frivilligt, t.ex. i samband med en kundkväll eller liknande, eller att vi har samlat in dina kontakt­uppgifter i din egenskap av representant för ett företag eller organisation. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter är för att kunna kommunicera med dig som potentiell kund i marknadsföringssyfte.

– Om du lämnar in fordonet för någon annans räkning eller ingår ett avtal med oss som representant för ett företag kan vi komma att behandla uppgifter om ditt namn, dina kontak­t- och adressuppgifter samt uppgifter om fordonet i den mån det är nödvändigt för att fullgöra våra åtaganden i förhållande till vår kund. Vårt berättigade intresse av att behandla dina person­uppgifter är att kunna kommunicera med dig i egenskap av kontakt­person och för att följa upp vem som lämnade in fordonet hos oss.

– Vi behandlar uppgifter som är kopplade till fordonet, t.ex. uppgifter om genomförda fel­sökningar och eventuella arbeten som tidigare har utförts, inklusive information om eventuella delar eller produkter som har reparerats, bytts ut eller installerats för att kunna utföra säkra reparations- och servicetjänster på fordonet. Behandlingen av sådana upp­gifter görs av säkerhetsskäl så att rätt reparation och/eller service kan utföras på fordonet. Vi behandlar dessa uppgifter för vårt berättigade intresse av att kunna visa att vi uppfyller krav från respektive fordonstillverkare, av att kunna se vilka tidigare åtgärder som har utförts av säkerhetsskäl samt för att underlätta för ägare av fordonet vid service.

– Utöver den behandling av dina personuppgifter som anges ovan utför vi även behandling som är nödvändig för att följa tillämplig lag, förordning eller myndighetsbeslut. T.ex. sparar vi uppgifter om ditt avtal med oss samt köphistorik i den utsträckning det är nödvändigt för att följa gällande bokföringslag och skattelagstiftning.

För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke:

– Vi behandlar arbetsansökningar vi får gällande en viss position eller en öppen jobbansökan baserat på samtycke. Vid ansökan till tjänst hanteras rekryteringen av angiven kontaktperson i annonsen. Vissa rekryteringar hanteras av fler personer än kontaktpersonen i annonsen. Kandidaten kan också flyttas mellan olika rekryteringssteg för att underlätta för rekryteraren. Rekryterare kan också ladda ner en lista över kandidater med namn, telefonnummer och mail samt skapa en fil innehållande kandidaternas bifogade dokument (CV, personligt brev, portfolio o. dyl.), vilket ofta görs inför en intervju. Rekryterare kan kommunicera med kandidaterna, t.ex. vid uppdatering om rekryteringsprocessen. Werksta sparar, använder och eventuellt sprider dina personuppgifter för att kunna behandla din ansökan, prenumeration och/eller kontakt, och blir därmed personuppgiftsansvarig och har förbundit sig till att inte lämna ut dina personuppgifter till obehöriga. Detta innebär dock inte att de inte kommer dela dina personuppgifter med andra som behöver dem för att administrera din ansökan/kontakt (t.ex. externa rekryteringsbolag). Dina personuppgifter kommer inte att spridas utanför EU/EES. Alla ansökningar hanteras manuellt och går inte igenom någon automatiserad profilering.

– Vår onlinetjänst innehåller en Google Maps-kartfunktion. Google behandlar personuppgifter av en oberoende registrator sekretesspolicy och kartlägger verktygsanvändarvillkoren i enlighet därmed. Med hjälp av tjänsten på vår hemsida är det möjligt för användaren att ta reda på närmaste plats som han eller hon har angivit eller av den exakta platsen som sänds via sin terminalutrustning (dator, mobil eller surfplatta). Behandlingen av exakt plats baseras på samtycke, som användaren ger när han / hon tillåter sin terminalutrustning (dator, mobil eller surfplatta) att skicka information om sin plats till vår webbtjänst. Platsen skickas till Google i en form användaren inte kan identifiera. Användaren kan återkalla sitt samtycke via inställningarna i sin terminalutrustning (dator, mobil eller surfplatta).

3. Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer som utgångspunkt endast att behandlas av oss. Vi kommer dock att dela dina personuppgifter med andra aktörer. Dessa aktörer är framförallt generalagenter och fordonstillverkare, Transportstyrelsen och försäkringsbolag.

Vi kommer även att dela dina personuppgifter med aktörer som behandlar personuppgifter för vår räkning, s.k. personuppgiftsbiträden. För marknadsföringsändamål kan vi komma att dela dina kontaktuppgifter till reklambyråer och tryckerier för t.ex. tryck och distribution av utskick. För onlinetjänster och elektronisk marknadsföring använder vi annonseringsfunktionerna i Google Analytics, Googles annonseringstjänster och Facebooks Pixel-tjänst.

Våra IT-leverantörer och eventuella andra leverantörer vi anlitar kan också komma att få tillgång till samtliga personuppgifter som vi behandlar om dig, dock endast i den utsträckning det är nödvändigt i syfte att dessa ska fullgöra sina åtaganden i relation till oss.

Dina personuppgifter kommer också att lämnas ut till följande aktörer som själva är person­uppgifts­ansvariga för sin behandling av dina personuppgifter:

– För betalning eller kreditupplysning kan vi komma att dela uppgifter om ditt kortnummer eller personnummer samt uppgifter om din ekonomiska situation till betalningsförmedlare och kreditföretag.

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till försäkringsbolag när du lämnar in ett fordon för service eller reparation. Vi kan också komma att lämna ut dina kontaktuppgifter och reparations-information om ditt fordon till fordonstillverkaren eller generalagenten. Exakt vilka personuppgifter som fordonstillverkaren eller generalagenten behandlar om dig i egenskap av personuppgiftsansvarig har fordonstillverkaren eller generalagenten ett eget ansvar att informera dig om. Vi och våra samarbetspartners behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EU/EES. Inga personuppgifter överförs utanför EU/EES. Utöver vad som anges ovan kan våra samarbetspartners, t.ex. fordons­tillverkare, generalagenter samt försäkringsbolag samla in dina personuppgifter direkt från dig för egen räkning. För sådana uppgifter är våra samarbetspartners personuppgifts­ansvariga och har därför ett eget ansvar att informera dig om behandlingen.

4. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Enligt vår gallringspolicy behandlar vi aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Personuppgifter som vi behandlar i syfte att full­göra vårt avtal med dig behandlas som utgångspunkt under den tid det är nödvändigt för att vi ska kunna administrera avtalsförhållandet och fullgöra våra åtaganden i förhållande till dig. För att följa tvingande lag, för att du har lämnat ditt samtycke till det eller för att vi har rätt att göra så enligt en intresseavvägning kan vi dock komma att spara dina personuppgifter under en längre tid i enlighet med nedan.

– För bokföringsändamål sparar vi i enlighet med gällande bokföringslagstiftning information som krävs enligt sådan lag om vårt avtal med dig i sju år.

– I enlighet med gällande lagstiftning har vi rätt att lagra dina kontaktuppgifter för direkt­marknadsföring under en tid efter ditt köp eller efter att vårt avtal har löpt ut. Beroende på vad avtalet rör är denna tid olika lång.

– Om du begär en offert sparar vi ditt namn, kontaktuppgifter och uppgifter om offerten för att kunna kontakta dig och göra uppföljning av offerten samt skicka direkt­marknadsföring via e-post, sms och postala utskick under den tid som offerten är giltig samt under en period därefter om totalt max tolv månader från registrering av personuppgifterna och utfärdande av offerten i syfte att underlätta för dig och kunna erbjuda dig en uppdaterad offert med samma uppgifter och tillval från utfärdande.

– Om du har lämnat in ditt fordon för reparation eller service sparar vi dina kontakt­uppgifter under två år från det att servicen eller reparationen genomfördes. Vi anser oss ha ett berättigat intresse av att spara dina uppgifter under denna tid eftersom du som kund typiskt sätt förväntar dig information från oss som verkstad när det är dags att serva ditt fordon igen, vilket normalt sker 12-24 månader efter förra servicen.

– För våra onlinetjänster och elektronisk marknadsföring genom Google Analytics, Googles annonseringstjänster och Facebooks Pixel-tjänst där du som kund har lämnat personuppgifter frivilligt, eller t.ex. i samband med en kundkväll eller liknande, sparar vi ditt namn och kontaktuppgifter för marknadsföringsändamål under en period av max tolv månader fr.o.m. att uppgifterna mottogs från dig.

– Uppgifter i samband med arbetsansökningar sparas max sju månader efter att aktuell tjänst är tillsatt.

– Om dina personuppgifter har samlats in från annan än dig själv och rör kontakt­uppgifter i din egenskap av representant för ett företag eller organisation sparar vi dina kontaktuppgifter för marknadsföringsändamål i max tre månader fr.o.m. insamlandet.

– För att kunna hantera eventuella reklamationer eller garantiåtaganden sparar vi ditt namn, dina kontaktuppgifter, registreringsnumret på ditt fordon, uppgifter om ditt köp, genom­förda felsökningar och vilket arbete som har utförts samt vilka delar eller produkter som har reparerats, bytts ut eller installerats under tre år från den dag fordonet levererades, reparationen eller servicen utfördes samt fr.o.m. utfärdandet av garantin. Personuppgifterna sparas under tre år med hänsyn till att ett fordon är en sällanköpsvara och vi, för att kunna hantera din lagstadgade rätt till reklamation på fordonet, reparationer eller service, kommer behöva se vilket arbete som har utförts och vilka delar eller produkter som har reparerats, bytts ut eller installerats.

– Vi kan komma att spara fordonsdata som hänför sig till ditt fordon, t.ex. information om servicehändelser, under den tid som fordonet är i drift. Denna information sparas endast tillsammans med fordonets registreringsnummer och/eller chassinummer och inte tillsammans med dina kontaktuppgifter. Uppgifterna sparas under den tid som fordonet är i drift för vårt berättigade intresse av att kunna erbjuda framtida ägare av fordonet information om service- och underhållsarbeten som har genomförts på fordonet samt för att kunna följa fordonets historik. Det innebär att uppgifterna finns kvar även om fordonet byter ägare.

Dina personuppgifter kan sparas längre än vad som angetts ovan i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.

5. Den registrerades rättigheter

Du har enligt dataskyddsförordningen ett flertal rättigheter gällande behandlingen av dina personuppgifter.

Återkalla ett lämnat samtycke

Ett samtycke behöver endast inhämtas om vi inte kan stödja vår behandling av personuppgifter på någon annan laglig grund. Om du har lämnat ett samtycke för någon behandling, t.ex. därför att vi vill göra behandlingar som går utöver avtalet eller vad som ryms inom en intresseavvägning, har du rätt att när som helst återkalla hela eller del av ett lämnat samtycke. Återkallelsen av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av behandling som grundar sig på samtycke innan detta återkallas.

Rätt till tillgång

Du har rätt att få en bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör dig behandlas samt att få tillgång till information om hur personuppgifterna behandlas, t.ex. ändamålen med behandlingen och vilka kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som är under behandling.

Rätt till rättelse

Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter rättade, samt med beaktande av ändamålet med behandlingen komplettera ofullständiga personuppgifter, bl.a. genom att tillhandahålla kompletterande information.

Rätt till radering (rätten att bli glömd)

Du har under vissa förutsättningar rätt att begära radering av dina personuppgifter hos oss. Sådana förutsättningar föreligger om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de samlats in eller behandlats för, om du återkallar ditt samtycke som behandlingen grundar sig på och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen, om du invänder mot behandlingen och det saknas berättigade skäl att fortsätta med behandlingen som väger tyngre, när personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt eller om personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av.

Du har inte alltid rätt att bli raderad. Om vi t.ex. behöver dina personuppgifter för att kunna fullfölja ett ingånget avtal med dig eller för att administrera ett reklamationsärende behöver uppgifterna inte raderas. Vi får även behandla uppgifter som är kopplade till fordonet, t.ex. uppgifter om genomförda felsökningar och eventuella arbeten som tidigare har utförts, inklusive information om eventuella delar eller produkter som har reparerats, bytts ut eller installerats för att kunna utföra säkra reparations- och servicetjänster på fordonet under den tid som fordonet är i drift, kopplat till respektive bilregistreringsnummer och/eller chassinummer.

Rätt till begränsning av behandling

Du har under vissa förutsättningar rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Sådana förutsättningar föreligger om du bestrider uppgifternas korrekthet (dock endast under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera detta), om behandlingen är olaglig och du motsätter sig att personuppgifterna raderas samt istället begär en begränsning av uppgifternas användning, om du behöver personuppgifterna för att göra gällande eller försvara rättsliga anspråk trots att vi inte längre behöver personuppgifterna för syftet med behandlingen eller om du har invänt mot behandlingen i väntan på kontroll av huruvida våra berättigade skäl att behandla dina personuppgifter väger tyngre än dina skäl. Personuppgifterna behöver inte begränsas om alla uppgifter som vi behandlar är korrekta och nödvändiga för att fullgöra ett ingånget avtal med dig.

Rätt att invända mot behandling

Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter som grundar sig på en intresseavvägning. Vi får inte längre behandla personuppgifter såvida vi inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk. Du har även rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för marknadsföringsändamål. Om du invänder mot marknadsföring kommer dina personuppgifter inte längre att behandlas för sådana ändamål.

Du kan inte invända mot sådan behandling som är nödvändig för oss för att kunna fullgöra ett ingånget avtal med dig.

Rätt att inge klagomål

Du har rätt att inge klagomål till svenska Integritetsskyddsmyndigheten eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över behandling av personuppgifter. Du har rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet i det land där du har din hemvist, din arbetsplats eller där det påstådda intrånget begicks. Om du anser att Werksta överträtt Dataskyddsförordningen och du lidit materiell eller immateriell till följd av detta, kan du begära ersättning för detta. Integritetsskyddsmyndigheten nås på telefon 08-657 61 00, e-post imy@imy.se och fax 08-652 86 52. Postadressen är Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm.

Rätt till dataportabilitet

Du har även rätt att under vissa förutsättningar få ut de personuppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). Rätten till dataportabilitet föreligger när behandlingen grundar sig på ett samtycke eller på ett avtal och behandlingen sker automatiserat. Du har rätt till överföring av person­uppgifterna direkt från företaget till en annan personuppgiftsansvarig när detta är tekniskt möjligt.

Kontakta oss

Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller annars vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter kan du göra detta genom att kontakta oss per post eller e-post. Våra kontaktuppgifter framgår ovan. Denna information om behandling av personuppgifter fastställdes av Werksta Nordic AB den 2018-05-21.

6. Sammanfattning av ändamål, laglig grund och gallringsfrister

Ändamål Personuppgifter som behandlas Laglig grund Gallringsfrist Tidpunkt när gallringsfristen börjar löpa
Prospekt som har mottagit offert, i syfte att behandla offerten Namn, kontaktuppgifter och offert. För att vidta åtgärder på begäran av dig innan ett avtal ingås. Under den tid som offerten är giltig. När offerten lämnas till kunden.
Prospekts som har mottagit offert, i syfte att marknadsföra. Namn, kontaktuppgifter och offert. Intresse-avvägning. Tolv månader fr.o.m. offertens utfärdande. När offerten lämnas till kunden.
Övriga prospekts. Namn, kontaktuppgifter Intresse-avvägning. Tolv månader fr.o.m. uppgifterna samlades in från dig eller tre månader från att uppgifterna samlades in från tredje part vad gäller företagskunder. Insamlingen
Administrera kundförhållandet, t.ex. skicka påminnelser om service Namn, kontaktuppgifter, uppgifter om fordonet, uppgifter om avtalet Nödvändigt för att fullgöra avtalet Under den tid som avtalet löper När avtalet ingås.
Administrera betalning och kreditupplysningar Namn, kontaktuppgifter, kortuppgifter, personnummer och/eller uppgift om den registrerades ekonomiska situation vid betalning via kredit Nödvändigt för att fullgöra avtalet Under den tid som betalningen genomförs. Denna tid kan vara olika lång beroende på om avtalet avser köp eller leasing av ett fordon När betalningen ska genomföras
Utföra säkra reparationer och service Uppgifter som är kopplade till fordonet, t.ex. uppgifter om genomförda felsökningar och eventuella arbeten som tidigare har utförts, inklusive information om eventuella delar eller produkter som har reparerats, bytts ut eller installerats Intresse-avvägning Under den tid som fordonet är i drift När fordonet tas i drift
Hantera reklamationer och uppfylla garantiåtaganden Namn, kontaktuppgifter och uppgifter om fordonet såsom genomförda felsökningar och eventuella arbeten som tidigare har utförts, inklusive information om eventuella delar eller produkter som har reparerats, bytts ut eller installerats Nödvändigt för att fullgöra avtalet samt nödvändigt för att fullgöra rättslig förpliktelse Tre år från köpet eller servicen/ reparationen samt under den tid som garantiåtagandet gäller När fordonet levereras till kund, vid utförd service/reparation samt fr.o.m. utfärdandet av garantin
Marknadsföring via mejl, sms och postala utskick Namn och kontaktuppgifter Intresseavvägning. Företaget har ett berättigat intresse av att skicka marknadsföring till befintlig eller tidigare kund Kund som har utfört service eller reparation: Två år När senaste servicen eller reparationen utfördes
Behandla dig som kontaktperson (representant) för vår kund Namn, kontakt- och adressuppgifter samt uppgifter om fordonet Intresseavvägning Under den tid som avtalet löper När avtal ingås
Arbetsansökningar vi får gällande en viss position eller en öppen jobbansökan Namn, telefonnummer och mejl samt skapa en fil innehållande kandidaternas bifogade dokument (CV, personligt brev, portfolio o. dyl.) Samtycke Uppgifter i samband med arbetsansökningar sparas max sju månader Efter att aktuell tjänst är tillsatt
För våra onlinetjänster och elektronisk marknadsföring genom Google Analytics, Googles annonseringstjänster och Facebooks Pixel-tjänst där du som kund har lämnat personuppgifter frivilligt, eller t.ex. i samband med en kundkväll eller liknande Ditt namn och kontaktuppgifter för marknadsföringsändamål Samtycke Under en period av max tolv månader Fr.o.m. att uppgifterna mottogs från dig.