Kontaktpersoner

Huvudkontor

Werksta Sweden AB
Rinkebyvägen 11B
182 36 Danderyd

Kontaktpersoner

Ledning och operativ affärsverksamhet

Catherine Sahlgren

Urban Tibbelin

Operations Chef Werksta Sweden
+46 (0) 72-070 70 97 
urban.tibbelin@werksta.se

Andreas Bennetter

Försäljningschef Werksta Sweden
+46 (0)720 70 26 88
andreas.bennetter@werksta.se

Anders Lundqvist

Head of Purchasing – Werksta Group
+46 (0) 72-071 11 37 
anders.lundqvist@werksta.com

 

Marknad

Ylva Swenzén

Ylva Swenzén

Chef marknad och kommunikation
+46 (0) 70-429 62 70
ylva.swenzen@werksta.se

Kundcenter

Emilia Nemeth

Denice Griberg

Ekonomi och HR