Administration och finans

Administration

Werksta Sweden AB
Rinkebyvägen 11B
182 36 Danderyd

Kontaktpersoner Administration

Ledning och operativ affärsverksamhet

Johan Schilow

Country Director Werksta Sweden
+46 (0) 72-079 74 23
johan.schilow@werksta.se

Försäljning och marknadsföring

Urban Magnusson

Auktorisationer och Kvalitet
+46 (0) 70-675 77 50
urban.magnusson@werksta.se

Linda Bång

Marknadsföring och kommunikation
+46 (0) 72-212 16 11
linda.bang@werksta.se

Miika Leppänen

Försäljning och kundservice
+46 (0) 72-070 97 13
miika.leppanen@werksta.se

Kundcenter

Emilia Norman

Denice Griberg

Finans och HR