Kontaktpersoner

Huvudkontor

Werksta Sweden AB
Rinkebyvägen 11B
182 36 Danderyd

Kontaktpersoner

Ledning och operativ affärsverksamhet

Catherine Sahlgren

Urban Tibbelin

Operations Chef Werksta Sweden
+46 (0) 72-070 70 97 
urban.tibbelin@werksta.se

Christopher Lindgren

Försäljningschef Werksta Sweden
+46 (0) 72-070 57 49
christopher.lindgren@werksta.se

Anders Lundqvist

Head of Purchasing – Werksta Group
+46 (0) 72-071 11 37 
anders.lundqvist@werksta.com

 

Försäljning och Marknad

Urban Magnusson

Auktorisationer och Kvalitet
+46 (0) 70-675 77 50
urban.magnusson@werksta.se

Linda Bång

Marknadsföring och kommunikation
+46 (0) 72-212 16 11
linda.bang@werksta.se

Kundcenter

Emilia Norman

Denice Griberg

Ekonomi och HR