Kontaktpersoner

Huvudkontor

Werksta Sweden AB
Vendevägen 90
182 32 Danderyd

Kontaktpersoner

Ledning och operativ affärsverksamhet

Joel Granath

CEO, Koncernchef Werksta
joel.granath@werksta.com

Urban Tibbelin

Operations Chef Werksta Sweden
urban.tibbelin@werksta.se

Jimmy Bysell

Anders Lundqvist

Head of Purchasing – Werksta Group
anders.lundqvist@werksta.com

 

Marknad

Ylva Swenzén

Ylva Swenzén

Chef marknad och kommunikation
ylva.swenzen@werksta.se

Kundcenter

Emilia Nemeth

Denice Griberg

Ekonomi och HR

Malin Fonseca

Ann Östmar