Auktoriserad skadeverkstad

Vi välkomnar alla bilmärken på våra verkstäder. Om din bil omfattas av vagnskadegarantin måste du dock åka till de av våra verkstäder som är auktoriserade för just ditt bilmärke.

Våra skadeauktorisationer

 

Tryggt med garanti

Våra verkstäder ger 12 månaders eller 1000 mils garanti på alla reparationer enligt MRFs riktlinjer.

Om du har några frågor angående bilens skadereparationer, hjälper vårt kundcenter gärna till.

Kvalitetskrav på verkstad och utrustning

En auktoriserad skadeverkstad måste uppfylla de krav tillverkaren ställer. Det innebär att verkstaden måste se ut på ett visst sätt, vara utrustad med tillverkarens krav på verkstadsutrustning och ha alla de verktyg som krävs för att utföra samtliga reparationer. Alla våra verkstäder följer tillverkarens anvisningar vad det gäller reparationsmetoder, utrustning och kompetens. Vi är dessutom kvalitetssäkrade skadeverkstäder genom ”Kontrollerad skadeverkstad”. För att ge dig en garanti på att villkoren är uppfyllda ingår dessa verkstäder i ett system där man genomför en årlig audit samt gör oanmälda stickprovskontroller av reparationsarbetets kvalitet samt att verkstaden uppfyller tillverkarens krav.        

Kompetent personal med aktuell utbildning

Utbildning är en annan mycket viktig del i kraven från tillverkaren. Mekanikerna måste se till att följa den snabba utvecklingen inom branschen. Tillverkaren tillhandahåller dessa kurser med tillhörande tester, för att se till att mekanikerna hela tiden hålls uppdaterade.