Körande bil med lysande panel

Blogg 17.02.2022

Ungefär 5 procent av svenskarna har ofta värk i rygg och axlar när de kör bil. Samtidigt har många förare värk ibland, och det kan inte bara orsaka obehag eller smärta, utan är också en potentiell säkerhetsrisk i trafiken. Werkstas tips hjälper dig att både justera bilen och ta bättre hand om din kropp.

Dagens bilar har många inställningar och det gäller allt från ratten och speglarna till förarsätet. Inställningarna och att de blir korrekt gjorda är viktiga för trafiksäkerheten då föraren ska kunna följa trafiken runt omkring sig så lätt och hindersfritt som möjligt. En sak som man lätt glömmer är att förarkomforten påverkar både ergonomin och trafiksäkerheten.

Om föraren har en dålig körställning kan långvarigt sittande och vibrationer i bilen med tiden leda till obehag och värk i till exempel ryggen och axlarna. I oväntade situationer kan både plötslig och kronisk värk äventyra trafiksäkerheten. Därför ville vi på Werksta ta reda på hur många svenska förare som lider av rygg- och axelvärk, som i många fall är besvärande, men ibland också farligt.

En minoritet har mycket värk

Enligt en färsk undersökning som vi låtit göra* är det cirka 5 procent av svenskarna som ofta har värk i rygg och axlar när de kör bil. Av de som svarade uppger knappt 28 procent att de ibland upplever besvär med värk och cirka 30 procent att det sällan händer. 37 procent säger att de aldrig har rygg- eller axelvärk vid bilkörning.

Det går inte att förneka att resultatet är överraskande bra men det går ändå att förbättra, eftersom de 28 procent som ibland har värk är en potentiell fara i trafiken.

Du påverkar din körning både i och utanför bilen

 Om du börjar få ont av att sitta i bilen eller vill förebygga värk i rygg och axlar, är det bra att först känna efter om körställningen och sätets och rattens position är korrekta. Når du pedalerna bra med fötterna? Ger sätet bra stöd för hela ryggen, även svanken? Kan du låta axlarna slappna av och sjunka ner när du håller i ratten?

Man rekommenderar inte längre att hålla ratten tio i två. Om krockkuddar utlöses när föraren håller händerna på ratten tio i två riskerar armarna att slungas rakt i ansiktet med en våldsam kraft. Därför är det bättre att hålla ratten kvart i tre. Då slungas armarna åt sidan vid en olycka, och risken för skador minskar.

Skyddar nackstödet dig faktiskt i nuvarande position vid plötsligt stopp eller påkörning? Om du svarar nej på någon av frågorna behöver du justera det.

Människan är inte skapad för att sitta hur länge som helst, så även om ergonomin är bra i bilen är det ändå ingen räddning om du sitter flera timmar i sträck under en bilresa. Kom ihåg att ta pauser regelbundet! Gå en sväng, rotera axlarna och böj på ryggen i olika riktningar för att förebygga värk. Samtidigt ökar du blodcirkulationen och blir piggare inför nästa etapp av din resa.

Werksta kan också ge dig en bra anledning till för lite pausgymnastik. Om din bil har en buckla, stenskott på rutan eller någon annan skada som ska repareras får du gärna stanna till vid en av våra verkstäder på vägen. Till oss kan du alltid komma för en skadekontroll utan tidsbokning under våra öppettider. Vanligen tar besiktningen cirka 20 minuter, så det är bara att ta en bensträckare och kanske stretcha lite.

*Werksta beställde enkäten av SynoInt, som genomförde den i januari 2022. Enkäten gjordes i form av en webbpanel där 1010 svenskar i åldern 18–80 år deltog. Urvalet var demografiskt representativt för befolkningen.

Med önskan om säker och smärtfri bilåkning under 2022 önskar vi på Werksta.

Läs mer: Så påverkas du av musik när du kör – farligaste julsången att lyssna på vid bilkörning