Fotobesiktning – skadebesiktning med foton

Vi kan ofta uppskatta reparationsbehov och kostnader för skador på bilen med hjälp av dina fotografier. När vi sedan färdigställt kalkylen och fått ett godkännande från ditt försäkringsbolag återkopplar vi till dig med ett förslag på en tid för utförande av reparation. Observera att om skadornas omfattning skulle vara svåra att bedöma enbart på bild kontaktar vi dig för att boka tid för en okulär besiktning.