Vår ambition är att vara branschens mest hållbara företag

VD Joel Granath har ordet

Läs mer

Miljöpolicy och mål

Läs mer

Ann Östmar HR Chef om Social Hållbarhet

Läs mer

Vi ansvarar för dessa områden (ESG)

Miljöansvar

Läs mer

Socialt ansvar

Läs mer

Corporate Governance

Läs mer

Werksta och FN:s hållbara utvecklingsmål

Vi stödjer UN Global Compact och vi har valt sex områden från FN: s hållbara utvecklingsmål (SDG), som vi vill påverka särskilt genom våra aktiviteter. De områden vi har valt återspeglas i våra värderingar, i vår dagliga verksamhet, i vår rekrytering, i vårt val av partners och i vårt sätt att rapportera och leda. Mer information om FN: s agenda 2030 för hållbar utveckling finns här.

3 GOD HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE

Vi kompromissar inte med våra anställdas säkerhet och arbetsmiljö.

5 JÄMSTÄLLDHET

Vår vision är att vara en attraktiv arbetsplats för alla. För oss är det en självklarhet med jämställdhet och mångfald och vi är en arbetsplats där alla behandlas lika.

7 ENERGIFÖRBRUKNING

Vi utforskar befintliga och nya alternativ för att minska energiförbrukningen för våra produkter och tjänster.

8 ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR OCH EKONOMISK TILLVÄXT

Vi arbetar med en hållbar och inkluderande ekonomisk tillväxt genom rättvisa löneprocesser med målet att eliminera löneskillnader baserat på kön, ras eller etnicitet.

12 HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION

Vi reparerar hellre än ersätter och har mätbara mål för förbättrad miljöprestanda och resursutnyttjande avseende energi, vatten, avfall och material som konsumeras och bearbetas i vår verksamhet.

13 BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

Vi strävar efter att kontinuerligt minska vårt eget koldioxidavtryck och förbättra energieffektiviteten samt minska utsläppen av växthusgaser.