Reparation av el- och hybridbilar

Eftersom du som förare vill påverka bilens utsläpp och verka på ett miljövänligt sätt har du gjort ett utmärkt val som kör en el- eller hybridbil, vars antal dessutom växer i snabb takt i Sverige.

Du kanske har tänkt tanken om vilken verkstad som har tillräckligt stor kunskap att reparera ditt fordon och som använder den senaste tekniken ifall en olycka skulle inträffa. Dina funderingar är befogade, men lyckligtvis finns det en enkel lösning på den. De skickliga reparatörerna på Werksta är utbildade för att möta behoven för den moderna bilismen och de kan reparera din el-eller hybridbil på ett professionellt sätt.

Vi har kunskap om den moderna bilismens behov

Som kund kan du lita på vår yrkesexpertis även inom den allra senaste fordonstekniken. Vi är en auktoriserad verkstadskedja för skador på Tesla och vi uppfyller Teslas stränga kvalitetskrav för reparation av elbilar. Vi har kompetens att reparera både små ytskador, vindrutor och stora strukturskador.

Vi utbildar kontinuerligt vår personal

Vi uppdaterar regelbundet vår expertis inom modern fordonsteknik. I alla våra reparationer följer vi strikt de instruktioner som är specifika för olika varumärken och modeller så att du kan vara säker på att din bilgaranti alltid bibehålls.

Om du har några frågor angående reparation av el- och hybridbilar eller hjälper vårt kundcenter gärna till