Vårt fokus på miljöansvar

Vi arbetar aktivt för att minska påverkan på vår miljö och säkerställa en hållbar utveckling i all vår verksamhet. Naturligtvis uppfyller vi alltid minimikraven i lagar och förordningar. Vi har identifierat fyra viktiga områden som vi ägnar särskild uppmärksamhet åt när det gäller att minska vår miljöpåverkan. Dessa är; användning av reservdelar, användning av kemikalier, energiförbrukning och avfallshantering.

 

 

 
Werksta Sverige certifierad enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015

Samtliga av Werksta Sveriges verkstäder är certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 inom
kvalitet och miljö av det ackrediterade certifieringsbolaget A.g.R Certification Sweden AB.

Rött blir nu också grönt – Werksta lanserar Green Repair

Eftersom vi ägnar oss åt att laga det som gått sönder är hållbarhet grunden för vår verksamhet. Men vi vill gå längre än så. Vi vill vara ledande inom hållbarhet i skadebranschen. Därför arbetar vi helhjärtat med klimatsmarta produkter och arbetssätt. Vi utbildar personal, involverar kunder och följer upp nyckeltal för vårt hållbarhetsarbete.

Vi arbetar för att minska klimatavtryck och miljöpåverkan i hela reparationsprocessen från början till slut; från besiktning till hur vi lagar, vad vi lagar med, hur vi tar hand om avfall och hur vi återvinner material. Vi kallar det för Green Repair.

Digital fotobesiktning sparar tid, pengar och koldioxid

Digital fotobesiktning innebär att kunden fotar eller filmar skadan med mobilen. Det innebär en resa mindre till verkstaden. Det spar tid, pengar och koldioxid.  Jämfört med besök på verkstad sparar digital fotobesiktning:

  • CO2 kg: 4,1 kg*
  • Reskostnad: 62 kr
  • Tid: 90 minuter

*Snitt per fotobesiktning cirka 90 minuter och 40 km. De genomsnittliga CO2-utsläppen är cirka 103 g/km. På en sträcka på 40 km släpper detta ut 4,1 kg CO2. Bränsleförbrukning 7 km / 100 km och priset på en liter bränsle 22 kr/l. Priset för en resa på 40 km är cirka 62 kronor.

Begagnade och reparerade reservdelar sparar upp till 82 % CO2e

Den största delen av klimatavtrycket finns i själva reparationsprocessen. Här finns också den största potentialen till besparingar. I diagrammet ser du hur mycket vi kan spara på miljön genom att använda begagnade och reparerade reservdelar.

Klimatpåverkan från typskadan beräknas genom en livscykelanalys som tar hänsyn till samtliga resurser från råvarutillverkning till avfallshantering. Typskadan avser reparation av höger framskärm, ytterhölje fram, höger strålkastare samt motorhuv på en Volvo V60, årsmodell 2019, inklusive lackering och rostskydd.

Avfallshantering

Effektiv materialåtervinning innebär minskade kostnader för oss och för våra samarbetspartners samtidigt som det är bra för klimatet. Tillsammans med vår samarbetspartner sätter vi upp tydliga mål för avfallshanteringen och följer upp återvinningsgrad, sorteringsgrad och materialåtervinning.

Metall, kartong, glas, gummi och elektronik; allt avfall sorteras och så mycket som möjligt går till återvinning. Självklart hanterar vi farligt avfall, som kemikalier, på rätt sätt.

  • Brännbart
    Vi sorterar allt brännbart som papp, glas och gummi och återvinner så mycket som möjligt.
  • Blandskrot

Det mesta vi gör producerar koldioxid. Målet är att minimera utsläppen.

Werksta lagar ca 25 000 bilar per år och allt fler lagas med hjälp av Green Repair. Baserat på andel Green Repair-lagningar, begagnade delar och fotobesiktningar sparar vi idag ca 4 600 ton CO2e per år. Det motsvarar ungefär:

11 000 bilresor

En bensindriven bils utsläpp mellan Göteborg och Madrid.

4,4 miljoner mjölkpaket

Inklusive produktion och förpackningsmaterial

4 500 flygresor

Stockholm – Rom, tur och retur.

Vårt miljöansvar innebär också…

Kompetent personal spelar en nyckelroll

Våra medarbetare utbildas i cirkulärt tänkande vilket skapar engagemang och nya idéer kring hur vi kan bli ännu mer hållbara. Vi utbildar regelbundet vår personal i miljövänliga reparationsmetoder som exempelvis plastreparationer. Vår expertis inom reparation av el- och hybridbilar utvecklas också ständigt och vi är skadeauktoriserade för Tesla i Sverige.

 

Vi mäter vår energiförbrukning

Vi sätter tydliga mål för energiförbrukningen i vår produktion. Genom att uppmärksamma det dagliga arbetet och utbilda vår personal har vi redan nu uppnått betydande fördelar. Vi byter till exempel ut lysrörsbelysning på våra verkstäder till LED-armaturer.

Användning av kemikalier

Genom att rationalisera antalet leverantörer av våra kemiska produkter har vi kunnat minska det kemiska avfallet i våra verkstäder. 2016 hade Werksta mer än 250 olika leverantörer av varor och kemikalier. Nu har antalet minskats till cirka tio. Detta innebär en minskning av antalet leverantörer med 96 %. Mer styrda inköp säkerställer att det inte finns några dubbletter av produkter i våra hyllor, omsättningen är hög, så varorna blir inte föråldrade. Detta återspeglas också i smarta förvaringshyllor som sparar tid för våra anställda.

Vi köper endast från leverantörer som tar ansvar

Det är viktigt för oss att alla underleverantörer vi använder är engagerade i hållbar utveckling och minimerar miljöpåverkan även i sin egen verksamhet. Detta återspeglas också i valet av våra kemiska leverantörer. Vi köper produkter från miljöcertifierade företag som är pionjärer inom sitt område inom miljöfrågor. Vi är också noggranna med att de kemikalier vi använder ska vara säkra att använda och går att återvinna. Till exempel när det gäller färger har vi fokuserat våra inköp på produkter med lägsta möjliga miljöpåverkan. Vi använder också endast miljövänliga produkter när vi tvättar bilar.

Ylva Swenzén

”Ansvarsfull energianvändning innebär att övervaka förbrukningen, hantera avvikelser och identifiera energibesparingsmål i vår verksamhet”

Ylva Swenzén, Kommunikations- och hållbarhetschef, Werksta