Vårt sociala ansvar

Framför allt handlar vårt sociala ansvar om våra värderingar. Människor, kvalitet, ärlighet och respekt ger anställda som mår bra och trivs på arbetet vilket i sin tur leder till nöjda kunder. Vi ser olikheter som en tillgång. Vi behandlar alla våra anställda lika och med respekt. Vi tar ansvar för våra handlingar och vi levererar i tid. Detta återspeglas i både kvaliteten på vårt reparationsarbete och säkerheten på våra arbetsplatser.

Våra värderingar är vår vägvisare

MÄNNISKOR

Människor är grunden för allt vårt arbete. Även om vi alla är olika så är alla och allas arbete lika viktigt. Befattningar är sekundära – vi leder genom exempel. Vi är vänliga och bryr oss om varandra. Det är så vi skapar en unik lagkänsla.

KVALITET

Vi är ett professionellt och kompetent team. Vår ambition är att göra det lilla extra för våra kunder. Vi är stolta över vårt arbete men ivriga att utveckla oss. Det är så vi är branschledande.

ÄRLIGHET

Vi är ärliga och genuina. Vi håller våra löften mot våra kunder, partners och varandra. Vi tar oss an vårt arbete med hög integritet och kommunicerar öppet. Det är så vi bygger förtroende.

RESPEKT

Vi behandlar våra kunder, partners och varandra med respekt. Vi tar ansvar för våra handlingar och vi levererar i tid. För miljöns skull så föredrar vi att reparera istället för att ersätta, eftersom vi kan. Det är så vi är ansvarstagande.

Vår personalnöjdhet är hög

Vår framgång nu och i framtiden bygger på vår personal. När våra anställda mår bra får våra kunder också bästa möjliga service. Vi mäter vår medarbetarnöjdhet i årliga medarbetarundersökningar. År 2023 var svarsfrekvensen för vår undersökning 92,5 % och personalens totala betyg till Werksta var 5,23 (på en skala från 1-6). eNPS låg på 44.

Vi mäter vår kundnöjdhet

Trivsel på arbetet och motiverade medarbetare leder till en utmärkt service vilket i sin tur ger en hög kundnöjdhet.

År 2020 var den genomsnittliga kundåterkopplingen från våra kunder till Werksta 8,9 (på en skala från 0-10) och NPS (Net Promoter Score) var 80.

NPS eller Net Promotor Score, är en vanligt förekommande måttstock inom servicebranschen som beskriver kundupplevelsen och sannolikheten att kunden kommer rekommendera tjänsten. Globalt anses NPS över 50 utmärka excellent kundservice, men nivåerna varierar mellan olika branscher.

Vi kompromissar inte med säkerheten

Det är av största vikt för oss att varje bil som repareras på Werksta återgår i trafiken med en högkvalitativ reparation och lika säker som den var före skadan. Vi investerar ständigt i att utveckla personalens kompetens och professionalism.

Vi kompromissar inte när det gäller arbetssäkerhetsfrågor för vår personal. Förutom lagstadgade skyldigheter bedömer vi regelbundet potentiella faror och riskfaktorer i arbetsmiljön och uppmärksammar de fysiska och psykosociala stressfaktorerna i arbetet.