Blogg 28.05.2019

Värme och torra vägar gör det på många sätt trevligare att färdas i trafiken. Det gör också att många bilister är ute på vägarna. Baksidan är att antalet olycksfall ökar under somrarna. Dessutom kan trafiktoppar reta upp stressade bilister.

Våren är på väg att övergå i sommar och för en del drar semestern redan igång. På sommaren åker många på semester med egen bil. Festivaler och andra evenemang gör att stora massor är ute på vägarna samtidigt. Dessutom är det många som har undvikit att köra under vintern som nu sätter sig bakom ratten. Torra vägar ökar trygghetskänslan och många höjer hastigheten. Till följd av livligare trafik och ett mera riskfyllt körsätt ökar antalet vägtrafikolyckor under sommarmånaderna.

Vanligt med känsloutbrott i trafiken

Kniviga situationer i trafiken uppstår också till följd av upprörda känslor. Enligt en enkät* som vi utförde i Finland i början av året, har varannan finländare utsatts för vredesutbrott från andra bilister. I Sverige lyfter medierna också ibland fram olika slags trafikbeteenden som får människor att ilskna till**. Det kan till exempel vara att använda varningsblinkers i onödan, byta fil i sista sekunden eller att köra alltför långsamt i vänster fil. Givetvis ger medtrafikanternas misstag inte någon rätt att uttrycka sin ilska, men samtidigt är ett hänsynsfullt och omsorgsfullt körsätt en viktig del av smidig trafik.

Tillräckligt med tid för resan

Tidspress är en vanlig orsak till känslostormar: när tidtabellen är tajt har man ingen tid för sölande – särskilt inte sölande medtrafikanter. Egennyttan går då före allt annat och ingen verkar förstå hur bråttom just jag har. Vid brådska ökar omkörningarna och färgblindheten vid trafikljus, och man tar inte hänsyn till andra vägtrafikanter som man borde. Man försöker vinna sekunder och minuter där eftertanke och ett lugnt sinnelag skulle behövas som mest.
Det är sällan man kan ta in förlorade minuter genom att trycka hårdare på gaspedalen. Det enda sättet att bevara säkerheten och lugnet är att avsätta tillräckligt med tid för resan. Ett lugnt sinnelag bakom ratten ger säkerhet både för en själv och för andra i trafiken.

*Enkäten utfördes av marknadsundersökningsbyrån Value Clinic Oy som är specialiserad på bilism och mobilitet. Enkäten distribuerades per e-post och bestod av ett webbaserat frågeformulär. Enkäten besvarades av totalt 1064 finländare och urvalet insamlades under januari och februari.
**Källa: https://www.expressen.se/motor/darfor-tycker-alla-att-du-ar-en-idiot-i-trafiken/

Med önskan om en fin sommar med lugna resor i sommartrafiken,

 

Urban Magnusson

Auktorisationer och Kvalitet

Urban har över 30 års erfarenhet från skadebranschen.