Svart Microcar mopedbil - Werksta

Pressreleaser 02.06.2022

Werksta lät göra en undersökning där det framgick att tillbud med mopedbilar är väldigt vanliga i trafiken. Flest farliga situationer noterades i norra Mellansverige, Småland och Stockholms län.

Enligt statistik från Trafikanalys fanns det 16 000 mopedbilar i Sverige i slutet av 2021. Ökningen från året innan var 7 procent.

”Mopedbilarna har kontinuerligt blivit populärare i Sverige, såklart särskilt bland ungdomar. Det kan vi se på våra verkstäder, där vi får in allt fler mopedbilar”, säger Urban Tibbelin, chef Operations på Werksta.

Werksta ville genom enkäten ta reda på hur många som har upplevt farliga situationer med mopedbilar i trafiken. Resultatet ger att mer än 40 procent av svenska bilförare har hamnat i någon grad av tillbud med mopedbilar. Siffran stiger upp emot 50 procent i norra Mellansverige och även Småland och Stockholms län har högre siffror än övriga områden.

Enligt försäkringsbolagens statistik sjönk lyckligtvis ändå antalet personskador i samband med mopedbilsolyckor i fjol. En eventuell orsak till detta är att trafiken minskade under pandemin.

”På grund av den begränsade hastigheten undgår mopedbilar ofta de allvarligaste olyckorna. Konstruktionen har dessutom utvecklats och många moppebilar har blivit säkrare och några modeller har rentav krockkuddar. På Werksta reparerar vi numera rätt mycket karosskador på mopedbilar, som uppkommer till exempel vid backning”, konstaterar Tibbelin.

Tibbelin påpekar att de farliga situationerna inte alltid beror på mopedföraren.

”Ibland kan bilförare mer eller mindre hänga på mopedbilens stötfångare, blinka med ljusen eller kila in strax framför dem. Det är viktigt att alla har tålamod i trafiken. Glöm inte att mopedförare ofta har mindre körerfarenhet, vilket påverkar deras reaktionsförmåga i trafiken.”

Tillgången på skadeverkstäder för mopedbilar har varit liten tidigare men blir nu allt vanligare. Werksta är auktoriserade för Ligier/Microcar och Urban Tibbelin hoppas att ökad tillgång på skadereparationer ska ha en positiv effekt på försäkringspremierna.

– När det gäller premier för mopedbilar är det positivt att skadereparation blir vanligare, eftersom reparation av mopedbilar är så gott som utan undantag billigare än inlösning. Och är dessutom bättre ur ett hållbarhetsperspektiv. Eftersom vi samarbetar direkt med Ligier Group kan vi dessutom säkra tillgången till reservdelar, vilket gör reparationer ännu mer effektiva, konstaterar Tibbelin.

Undersökningen beställdes av Werksta och genomfördes av SynoInt i januari 2022. Panelundersökningen på webben besvarades av 1 010 svenskar i åldern 18–80 år. Urvalet var demografiskt representativt för befolkningen.

Mer information:

Vid frågor kontakta Urban Tibbelin, chef Operations på Werksta Sverige.

Tel: +46 (0)72-070 70 97, E-post: urban.tibbelin@werksta.com