Blogg 09.10.2019

Även övergångsställen kan vara farliga ställen i trafiken, eftersom de trafikregler som gäller inte alltid är helt solklara för bilister. Många kan till exempel ge tecken åt barn att de får gå över övergångsstället vid en väg med flera filer, även om det är mot trafikreglerna.

Speciellt så här om hösten pratar man om barns säkerhet vid övergångsställen, eftersom trafiken i närheten av skolor blir livligare och barn tar sig längs med skolvägen utan övervakning av en vuxen. Ibland orsakar ouppmärksamhet farliga situationer, men en orsak till olyckor kan även vara bilisters brist på kunskap om reglerna vid övergångsställen. Ett av de vanligaste problemen är frågan om en bil som stannat vid övergångsstället får ge tecken åt ett barn att de kan gå över vägen.

Det är få som vet att man vid en flerfilig väg faktiskt inte får ge tecken åt barn att de får gå över vägen. Enligt trafikförordningen måste man stanna framför ett övergångsställe på en flerfilig väg om bilen bredvid har stannat framför övergångsstället. Men i praktiken följs tyvärr inte alltid den regeln.

En bilist som stannat framför ett övergångsställe kan inte räkna med att bilisten som kör i filen bredvid förstår att de också måste stanna. Barn kan hamna i farliga situationer om bilisten som stannat ger tecken åt barnet att gå över vägen, men bilen som kör i filen bredvid i sin tur inte stannar.

För mycket artighet kan leda till farliga situationer

Vi vet att en anledning till att ge tecken åt barn är ett sätt att uppmärksamma dem. Barn litar ändå på vuxnas instruktioner utan att nödvändigtvis kunna fästa uppmärksamhet på det som händer i körfältet bredvid. En vuxen borde vara informerad om de dolda riskerna vid sådana här situationer och avstå från att ge tecken åt barn vid vägen.

Du som bilist gör rätt i att alltid sänka farten och skärpa uppmärksamheten när du närmar sig övergångsställen, så att du vid behov snabbt kan stanna bilen. Det är bra att vara extra försiktig speciellt nära skolor där det rör sig många barn.

Speciellt småbarnsföräldrar tänker mycket på barns trafiksäkerhet och fäster särskild uppmärksamhet till de regler som gäller vid övergångsställen. Men alla kan bidra till trafiksäkerheten genom att tänka på hörnstenarna för en ansvarsfull körning: följ hastighetsbegränsningarna, fokusera på omgivningen och körningen, samt använd handsfree.

Tillsammans kan vi göra vi trafiken säkrare för våra skolbarn!

Linda Bång
Marketing & Communications Manager, Werksta Sverige och Norge