Kvalitet och miljö policy

Werksta Sverige tillhandahåller en komplett tjänst för försäkringsbolag, företag och privatkunder genom kvalitetssäkrade verkstäder för reparation av personbilar, företagsbilar, husbilar, husvagnar, båtar samt lackering till industriproduktion.

Genom en bred geografisk spridning och hög tillgänglighet ska kunderna erbjudas en trygg och högkvalitativ tjänst, där det finns en naturlig strävan efter en så begränsad påverkan som möjligt på såväl inre som yttre miljö.

Genom ett stort kunnande och ett kundfokuserat bemötande utvecklas verksamheten, vilket säkerställer en ständig förbättring av såväl arbetssätt som ledningssystem.

Vi bygger vårt erbjudande på våra värderingar: Människor, Kvalitet, Ärlighet och Respekt med hållbarhet i fokus. Det är så vi skapar en unik lagkänsla, tar ansvar, bygger förtroende samt placerar oss som branschledande. Vi ska självfallet följa relevant lagstiftning och andra krav från företagets olika intressenter.