Werksta tillhandahåller en komplett tjänst för försäkringsbolag, företag och privatkunder genom kvalitetssäkrade verkstäder för reparation av personbilar, företagsbilar och husbilar.
På Werksta bidrar vi till en hållbar utveckling genom vårt arbete att öka miljömedvetenheten genom hela vår värdekedja och att minimera verksamhetens negativa miljöpåverkan.

 

Miljöpolicy

Vår verksamhet ska kännetecknas av ett systematiskt och aktivt miljöarbete. Werksta har vissa verksamhetsområden som är anmälningspliktiga och har valt att driva samma miljöarbete och följa egenkontrollförordningen i alla enheter. Vi ska som lägst följa tillämpliga lagar och andra bindande krav med avseende på våra miljöaspekter.

Werksta har 4 huvudsakliga områden inom vilken det finns en väsentlig miljöpåverkan:

  • Användning av reservdelar
  • Energiförbrukning
  • Kemikalie-användning
  • Hantering av avfall

För att hantera ovan nämnda miljöpåverkan och för att ständigt förbättra vårt hållbarhetsarbete och ledningssystemen har Werksta ett program som utvärderas årligen.