Werkstas vision är att vara en attraktiv arbetsplats för alla. Vi ser jämställdhet och mångfald som en självklar förutsättning för att lyckas och vill att alla våra medarbetare ska ha samma förutsättningar att utvecklas inom alla delar av verksamheten. Även om vi alla är olika så är alla och allas arbete lika viktigt. Vi behandlar varandra med respekt och ärlighet.

Vår framgång nu och i framtiden bygger på vår personal. När våra anställda mår bra får våra kunder också bästa möjliga service. Vi mäter vår medarbetarnöjdhet årligen med hjälp av en en extern part. År 2021 var svarsfrekvensen för vår undersökning nästan 97 % och personalens totala betyg till Werksta var 4,81 (skala 1- 6).

Vi är stolta över att vara en organisation med över 40 % anställda av utländsk härkomst, 10% kvinnliga medarbetare och närmare 40 % kvinnor i företagets ledningsgrupp. Vi strävar efter en ännu jämnare könsfördelning och ser gärna fler kvinnor inom alla roller i vår organisation. Vi tar hänsyn till jämställdhet och mångfald i varje rekrytering. Vi tror att en organisation med människor av olika bakgrund, kön och ålder skapar inkludering, dynamik och kreativitet. Löneskillnader pga kön får inte förekomma och vi genomför varje år en lönekartläggning.

På Werksta arbetar vi systematiskt med arbetsmiljö- och hälsofrågor som en naturlig del i verksamheten. Förebyggande och tidiga insatser för att eliminera risker för ohälsa eller olycksfall är de viktigaste delarna i vårt arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljön ska vara säker och utvecklande för den enskilda medarbetaren. Varje medarbetare ska trivas i sitt arbete.
Werksta ska vara branschens mest attraktiva arbetsgivare.

 

Så här tycker vår platschef Sandra i Kungsbacka om att vara kvinna i vår bransch