snabbt körande bil

Blogg 19.05.2021

Sommarsemestern närmar sig och även denna sommar kommer många antagligen åka på bilsemester om myndigheternas rekommendationer tillåter det. Är du en av dem? Se till att förbereda dig på oväntade trafiksituationer i god tid före resan.

En kollision är alltid skrämmande och ibland är det svårt att veta hur man ska agera i en nödsituation – särskilt om olyckan sker långt hemifrån. En främmande trafikmiljö och olika hastighetsbegränsningar kan leda till farliga situationer.

Vad ska du göra på en olycksplats med en krockad bil?

• Kom ihåg din egen säkerhet och sträva efter att hålla dig lugn
• Ta reda på vad som har hänt och hur allvarlig olycka det handlar om. Beroende på olyckans allvarsgrad ska du först förhindra ytterligare skador och ta hand om skadade personer.
• Även om det inte skulle finnas personskador är det alltid klokt att kalla på räddningstjänsten på 112
• Varna övrig trafik med varningstriangel och varningsblinkers

För att kunna fortsätta resan kan det behövas reparations- och bogseringstjänst eller en ersättningsbil. Vid en olycka är det bäst att omgående kontakta ditt försäkringsbolags journummer för att få råd för hur du ska gå till väga.

Om du inte kan ta bilen till verkstaden direkt – eller om du vill spara tid– kan du alltid göra en digital skadebesiktning genom att skicka in bilder på din bilskada. Att ladda upp dina bilder är inte bindande, men hjälper oss att uppskatta omfattningen och kostnaden för reparationen. Här kan du läsa mer om vad du ska göra om du krockar utomlands.

Förbered dig före resan

Före längre resor är det också bra att gå igenom din bilförsäkring och hemförsäkring. Ta med försäkringsbreven och notera telefonnumret till försäkringsbolagets jourcentral.

Glöm inte heller att se över vilken säkerhetsutrustning du har i din bil före avresan. Till exempel varningstriangel, pulversläckare, reflexväst och första hjälpen-kit. Om du inte redan har denna typ av utrustning se till att skaffa dem före resan, både för resor i hemlandet och utrikes. I många länder är det enligt lag obligatoriskt med pulversläckare, reflexväst och första hjälpen-kit i bilen.

Utöver dessa tips är det naturligtvis viktigt att under denna exceptionella tid med Corona följa myndigheternas anvisningar och rekommendationer vid alla resor.

Vi på Werksta önskar dig en solig och säker bilsemester!

Jimmy Bysell, Regionchef Stockholm
Jimmy har över 23 års erfarenhet i bilbranschen