På Werksta tillhandahåller vi en komplett skadereparationstjänst av personbilar, företagsbilar, lättare transportbilar och husbilar, genom kvalitetssäkrade verkstäder, åt försäkringsbolag, företag och privatkunder.

Bilen är viktig för människors mobilitet oavsett om man bor i stan eller på landsbygden och för både för privatbilister och företag är bilen med sin flexibilitet ofta helt nödvändig i vardagen. Bilen är viktig för beredskapen för alla och nu är det ännu viktigare att bilarna rullar.

Vår vision är att vara förstahandsvalet när man ska reparera sin skadade bil, vi vill vara branschens föregångare och föregå med gott exempel, särskilt när det gäller vårt hållbarhetsarbete.

Vi vill bidra till en hållbar utveckling genom att öka miljömedvetenheten inom vår värdekedja genom att minimera vår verksamhets negativa miljöpåverkan. Vi arbetar för en trygg, jämlik och diversifierad arbetsplats med nöjda och engagerade medarbetare. Vi stödjer UN Global Compact och med grund i FN:s globala mål, ställer vi krav på våra leverantörer om miljö och sociala hänsyn, vilket vägs in vid inköp och upphandling till bolaget.

Vår ambition är att alltid prioritera vad som är bäst för kunden och miljön. Vi gör vårt yttersta för att alltid reparera en bil och vi försöker minimera vår användning av nya reservdelar så att inga onödiga delar byts ut och inget onödigt arbete utförs.

Vår verksamhet ska kännetecknas av ett systematiskt och aktivt miljöarbete. Werksta har vissa verksamhetsområden som är anmälningspliktiga och har valt att driva samma miljöarbete och följa egenkontrollförordningen i alla enheter. Vi ska som lägst följa tillämpliga lagkrav med avseende på våra miljöaspekter.

2020 var ett viktigt år då vi samlade våra lokala miljöåtaganden till en ny koncernövergripande hållbarhetsstrategi och ett hållbarhetsprogram med 10 punkter som vi utvärderar årligen. Huvudmålet med vårt arbete är att minska vår miljöpåverkan och bli koldioxid-neutrala, samt att öka mångfalden, särskilt andelen kvinnor.

Under 2024 har vi planerat ett antal viktiga aktiviteter som styr mot våra mål:

• Att involvera hela organisationen i hållbarhetsarbetet genom kommunikation av planer och mål till alla verkstäder med löpande uppföljning av hur vi lyckas
• Att minska användningen av nya reservdelar och att fokusera och utbilda våra medarbetare i att reparera istället för att ersätta vilket gäller både plåt, plast och glasdelar
• Att kartlägga vår energiförbrukning och planera utbyte till fossilfria energikällor, samt utvärdera hur vi kan bli koldioxidneutrala
• Att genomlysa jämställdheten och att öka andelen kvinnor som vi rekryterar

Vi är stolta över vår ambition att bli branschens mest hållbara företag.