lekande barn framför bil på parkering

Pressreleaser 23.09.2021

En enkät av Sveriges ledande skadeverkstadskedja Werksta visar att 62 procent av svenskarna tycker att högst 10 kilometer i timmen vore en lämplig hastighet i parkeringshus och på parkeringsplatser. Att anpassa hastigheten har stor betydelse när det gäller att förebygga personskador på parkeringar. Enligt enkäten har var tionde svensk varit med om faror på en parkeringsplats, antingen som förare eller fotgängare.

I Sverige pekar olycksstatistiken på att de flesta plåtskador uppkommer just på parkeringsplatser. Enligt en konsumentenkät av Werksta från 2020 har var tredje svensk fått plåtskador på bilen när de har parkerat.

– I år ville vi ta reda på antalet personskador genom vår enkät och det visade sig att 5 procent av de svenska fotgängarna har blivit påkörda på en parkering. Även om siffran kan tyckas vara liten handlar det ändå om ett stort antal olyckor som kunde ha förhindrats med några små justeringar som man själv kan göra beträffande sitt eget körbeteende, säger Urban Tibbelin, Operations Manager på Werksta.

Även elbilar riskerar att skapa nya faror för fotgängarna på parkeringsplatser

– En el- eller hybridbil är väldigt tysta i låga hastigheter och då märker man inte om en bil närmar sig. Därför ska alla nytillverkade el- och hybridbilar från och med 2021, ha ljud upp till hastigheter av 20 kilometer i timmen. Tyvärr kommer ljudet inte hjälpa på parkeringsplatser där man har lägre hastigheter och därför är det extra viktigt för elbilsförare att alltid vara extra uppmärksam på sin omgivning när man backar på en parkeringsplats.

Enkäten avslöjar att unga bilförare under 22 år står för de flesta olyckorna med fotgängare

– För unga förare trefaldigas olyckstalet och närmare 15 procent av dem uppger att de har kört på en vuxen fotgängare på en parkering. 5 procent av dem har upplevt situationer där även barn löpt risk, fortsätter Urban.

På Parkera Säkert-dagen den 25 september vill Werksta påminna både fotgängare och bilförare om att vara noga med säkerheten i parkeringshus och på parkeringsplatser.

– Det är ändå glädjande att läsa att majoriteten av svenskarna, mer än 60 procent, vet att man inte bör köra fortare än 10 kilometer i timmen på parkeringar. Hastigheten är avgörande för att förhindra olyckor, men också för att minimera konsekvenserna. På en parkeringsplats kan det alltid dyka upp något överraskande, exempelvis ett barn som springer ifrån sina föräldrar, konstaterar Urban.

Han påminner också om att det är bra att lägga ifrån sig mobilen när man kör på en parkeringsplats.

– 7 procent av svenskarna medger att de regelbundet tittar på mobilen när de kör på parkeringar, och för unga förare är talet dubbelt så högt. Trots att hastigheten är låg kräver parkeringsplatser odelad uppmärksamhet av oss, avslutar Urban.

Sex tips på vad en förare bör observera på parkeringar:

1) Kontrollera vilken hastighetsbegränsning som gäller – i parkeringshus och på parkeringsplatser är det ofta 10 kilometer i timmen.

2) Försök undvika att parkera så att du blir tvungen att backa ut från rutan. Det är alltid bättre att parkera med fronten i avfärdsriktningen.

3) Kom ihåg att enligt lagen ska den som kör ut från en parkeringsruta alltid lämna företräde för all trafik på körbanan. Det spelar ingen roll om man backar eller kör framåt när man lämnar rutan. Den som kör ut från en parkeringsruta ska också alltid lämna företräde för sådana som backar på körbanan.

4) Var observant– titta inte på mobilen och drick inte till exempel kaffe när du kör.

5) Ska du backa en bil som stått parkerad gör du bäst i att gå runt bilen för att säkerställa att det inte är någon eller något bakom den. Ett lekande barn i marknivå bakom bilen ser man inte i backspeglarna eller genom att vända på huvudet.

6) Du kan också ställa om speglarna innan du backar och ställa tillbaka dem innan du ger dig av. Även om bilarnas säkerhetsteknik har gått framåt och många kan använda till exempel backkamera när de parkerar, kan man ändå inte förlita sig på tekniken helt och hållet. Håll uppsikt över trafiken även i backspeglarna och backa mycket långsamt ut från parkeringsrutan.

Mer information:

Vid frågor kontakta Urban Tibbelin, Operations Chef, Werksta Sverige
Tel: +46 72 070 70 97, E-post: urban.tibbelin@werksta.se