Nyheter, Pressreleaser 13.03.2023

Werkstas ambition är att vara ledande i skadebranschen inom hållbarhet. Genom att öka medvetenheten kring hållbarhet och minimera vår negativa miljöpåverkan vill vi bidra till en hållbar utveckling. Vi arbetar ständigt med att minska påverkan på miljön och att säkerställa en hållbar utveckling i alla delar av vår verksamhet.

Under våren 2023 tar vi ett nytt grepp för att fokusera ännu mer på hållbarhet, tillsammans med våra kunder. Vi kallar det Green Repair. Vi ser på hela skadeprocessen från början till slut för att minska klimatavtryck och miljöpåverkan; från besiktning till hur vi lagar, vad vi lagar med, hur vi tar hand om avfall och hur vi återvinner material.

Det finns mycket att göra för att minska klimatavtryck och miljöpåverkan i processen kring skadehantering. De viktigaste vinsterna finns inom följande områden:

 • Digital skadebesiktning sparar tid, pengar och koldioxid.
  Skadebesiktningen görs med fördel med mobilen vilket eliminerar resa fram och tillbaka till verkstaden. Det sparar ca 4,1 kg CO2e* samtidigt som det sparar kundens tid och pengar.
 • Vi lagar hellre än byter ut och använder begagnade delar när det går.
  I stället för att byta ut reservdelar mot nytillverkade reparerar vi i första hand skadade delar och vi använder begagnade reservdelar när det är möjligt. Det innebär en väsentligt lägre klimatpåverkan. Vi kan spara upp till 83 % CO2e** när vi väljer en begagnad del före en nytillverkad.
 • Laga stenskott i stället för att vänta till rutan spricker.
  Det är bättre för miljön att laga ett stenskott jämfört med att byta ruta. Vi sparar ca 44 kg CO2e genom att laga i stället för att byta ruta.
 • Laga mindre lackskador med Spot Repair.
  Spot Repair (punktlackering) är en snabb lagning med lägre energiåtgång som innebär att vi begränsar reparationen till området där skadan har skett.
 • Vi använder vattenbaserad färg istället för oljebaserad lackfärg eftersom den vattenbaserade färgen är betydligt bättre för miljön och för hälsan.
 • Vi arbetar aktivt med att minska energianvändningen och att använda förnybara energikällor. Vi byter till exempel ut lysrörsbelysning på våra verkstäder till LED-armaturer.
 • Werksta har ingått avtal med RagnSells på samtliga anläggningar för att hantera vårt avfall på bästa sätt. Det innebär att vi återvinner material där det går, vi sorterar brännbart och blandskrot och vi hanterar farligt avfall som kemikalier korrekt.

 

 

*Snitt per fotobesiktning cirka 90 minuter och 40 km. De genomsnittliga CO2-utsläppen är cirka 103 g/km. På en sträcka på 40 km släpper detta ut 4,1 kg CO2. Bränsleförbrukning 7 km / 100 km och priset på en liter bränsle 22 kr/l. Priset för en resa på 40 km är cirka 62 kronor. Källa: Svenska miljöinsitutet, 2020

**Användning av begagnade reservdelar sparar upp till ca 76 % CO2e. Om vi lagar en skadad del i stället för att byta ut den kan vi spara upp till 83 % CO2e jämfört med en ny reservdel.