Pressreleaser 26.01.2021

Allt som stör i förarens synfält är en säkerhetsrisk, men att till exempel snabbt skydda och reparera ett litet stenskott kan också rädda en bilist från ett dyrt vindrutebyte. Trots detta avslöjar en undersökning från 2021 som Werksta låtit göra att nästan en av fem svenskar har ett oreparerat stenskott i vindrutan, och att en relativt stor andel kör med spruckna eller smutsiga glas längs vägarna.

På grund av grus och sand som samlats på vägarna under vintern är början av året den vanligaste tiden att råka ut för stenskott längs svenska vägar. Skadeverkstaden Werkstas enkät avslöjar även att många svenska bilisters vindrutor är i dåligt skick.

Oreparerade stenskott i nästan var femte vindruta

Utifrån resultaten i vår enkät har för närvarande var femte (17,5 procent) svensk ett stenskott i rutan. Å andra sidan säger 10 procent att de har repor på vindrutan och ungefär 8 procent har till och med en spricka.

– Att det redan finns ett stenskott i rutan på nästan vart femte bil är en stor andel, men i verkligheten kan den här andelen bilister till och med vara ännu större. Utifrån min egen arbetslivserfarenhet finns det många stenskott som bilägare inte ens märker, eftersom stenskotten kan gömma sig bakom en spegel, under en vindrutetorkare eller längs någon kant på glasytan som inte syns, konstaterar Urban Tibbelin, Operations Chef på Werksta Sverige.

Efter en vinter med kraftiga snöfall och halka samlas det under våren vanligtvis mycket sand och stenar längs vägarna. Det här gör att stenar lätt slungas upp från däcken på bilen framför och skjuts in i vindrutan. Det här orsakar stora mängder stenskott varje år. En torr vinter med lite snö leder å ena sidan till att vägarna sandas mindre, men å andra sidan försämras kala vägar av att man kör med dubbdäck och det kan göra att stenmaterial lossnar från vägen.

Sikten påverkas inte bara av fysiska skador, smutsiga vindrutor kan också orsaka farliga situationer i trafiken. Trots det här erkänner 20 procent av bilisterna att deras vindruta är smutsig.

Skydda och reparera ett stenskott snabbt så sparar du pengar

Ett litet stenskott kan verka ofarligt, men det kan bli större med tiden av till exempel vibrationer och förändrade utetemperaturer, vilket kan leda till att hela rutan spricker. Speciellt kanterna är känsliga områden på glasytan. Stenskottet i sig kan också reflektera ljus och på så sätt försämra körsikten och därför är det viktigt att reparera skadan.

Ett stenskott som är mindre än en femkrona kan vanligtvis repareras utan att man behöver byta ut vindrutan. Det lönar sig däremot att skydda stenskottet med genomskinlig tejp genast när du upptäcker det. Det är också en bra idé att reparera stenskottet snabbt. På så sätt kan du som bilist hjälpa till att garantera bästa möjliga resultat och kommer troligen att undvika att behöva byta ut hela vindrutan. Kostnadsskillnaden mellan att reparera och att byta ut vindrutan är betydande, så det lönar sig att åtgärda stenskottsskadan snabbt.

– Jag rekommenderar också att man regelbundet granskar skicket på vindrutan, eftersom ett stenskott kan dyka upp på ett ställe man inte genast lägger märke till och sedan kan det växa sig större med tiden om man inte åtgärdar det. På våra verkstäder kommer det ständigt förfrågningar om reparationer av spruckna glas med den gamla borrmetoden. För moderna glas gör man inte borrningar längre och glas med större sprickor byts alltid ut. Det är det enda sättet där man kan garantera ett säkert slutresultat, avslutar Urban.

Undersökningen genomfördes av SynoInt i januari 2021. Sammanlagt svarade 1009 svenskar i åldern 18─80. Materialet samlades in via en enkät på nätet.


MER INFORMATION:
Vid frågor kontakta Urban Tibbelin, Operations Chef, Werksta Sverige
Tel: +46 72 070 70 97, E-post: urban.tibbelin@werksta.se

Werksta är Nordens ledande skadeverkstadskedja med 65 verkstäder i Sverige, Finland och Norge. Koncernen sysselsätter 750 yrkesutbildade och omsatte över 1,1 miljarder SEK år 2020. Werksta vill vara försäkringsbolagens och bilisternas förstahandsval då bilen skadas och bolagets mål är att uppnå den bästa kundnöjdheten i branschen.