Pressreleaser 24.09.2020

Werksta, som är specialiserade på skadereparationer på bilar, lät göra en enkät om att Parkera Säkert. I den framgår det att mer än var tredje svensk någon gång krockat när de parkerat. Ett enkelt sätt att minska antalet olyckor som sker på parkeringsplatser skulle vara att parkera bilen så att dess framdel är riktad åt det håll man ska köra ut. Detta gör dock bara ungefär en fjärdedel av de svenska bilisterna.

Enligt en ny enkät utförd av Werksta blir det i Sverige ofta bucklor i plåten vid en parkeringssituation. 38 % av männen och 30 % av kvinnorna har fått bucklor på bilen på en parkeringsplats. I vårt grannland Finland är antalet ännu högre: nästan 60 % av finländarna har krockat då de parkerat.

Werksta vill fästa bilisternas uppmärksamhet vid säker parkering och har därför utnämnt den sista lördagen i september, den 26/9, till Parkera säkert-dagen.

– Under detta års Parkera säkert-dag vill vi särskilt lyfta fram ett enkelt sätt att minska mängden olyckor vid parkering: backparkering. Det lönar sig alltså att alltid parkera bilen så att framdelen är riktad mot det håll man ska köra ut, säger Werkstas koncernchef Catherine Sahlgren, och fortsätter:

– Detta kräver att man backar in i parkeringsrutan när man anländer till parkeringsplatsen, eller att det är möjligt att köra igenom en tom ruta. I gengäld är det betydligt lättare och säkrare att lämna rutan.

Bara var fjärde bilist parkerar med framdelen i körriktningen

Enligt enkäten anger bara 27 % av svenskarna att de regelbundet parkerar bilen så att den pekar mot körriktningen.

  • När du backar in i parkeringsrutan har du bättre kontroll över bilen och kan ta hjälp av backsensorer och kameror, förutsatt att din bil är utrustad med dessa. Dessutom är det säkrare att backa in i en tom parkeringsruta, än att backa ut ur den. Backa därför in, för att sedan kunna köra ut med fri sikt.

Parkeringsradar och -kameror är en bra hjälp när man parkerar, men de ersätter inte en skicklig förare.

  • Det lönar sig att vrida på huvudet och aktivt följa med sin omgivning alltid när man parkerar.
  • När du backar in i parkeringsplatser har du bättre kontroll över bilen och kan ta hjälp av backsensorer och kameror, förutsatt att din bil är utrustad med dessa. Dessutom är det säkrare att backa in i en tom parkeringsruta, än att backa ut ur den. Backa därför in, för att sedan kunna köra ut med fri sikt.

Kom ihåg att ta ansvar

Om det trots allt händer en olycka på parkeringsplatsen lönar det sig inte att låta bli att reparera bucklorna bara för att man är rädd att det ska ta mycket tid med exempelvis skadebesiktningen.

– Nu kan man enkelt göra skadebesiktningen digitalt. Allt du behöver göra är att skicka in bilder på din bilskada via vår hemsida. Bilderna hjälper oss att uppskatta omfattningen och kostnaden för reparationen, säger Sahlgren.

SynoInt utförde enkäten å Werkstas vägnar i september i form av en Omnibusundersökning. Fler än 1 000 svenskar svarade på enkäten. Urvalet var demografiskt representativt för befolkningen.

MER INFORMATION:
Vid frågor kontakta Catherine Sahlgren, Koncernchef Werksta Nordic
Tel: + 46 (0) 70 985 85 03, E-post: catherine.sahlgren@werksta.com

Werksta Group är Nordens ledande skadeverkstadskedja med över 60 verkstäder i Sverige, Finland och Norge. Koncernen sysselsätter 700 yrkesutbildade och omsatte över 1,1 miljarder kronor år 2019. Werksta vill vara försäkringsbolagens och bilisternas förstahandsval då bilen skadas och bolagets mål är att uppnå den bästa kundnöjdheten i branschen.