Pressreleaser 20.05.2016

Werkstagruppen har förvärvat Automobilplåt i Tornby AB samt Aktiebolaget Lackverkstan i Linköping och i samband med transaktionerna har de tidigare ägarna blivit delägare i Werkstagruppen.

”Vi är väldigt glada över att Automobilplåt och Lackverkstan nu går upp i Werkstagruppen”, säger Urban Magnusson, VD i Werkstagruppen. ”Vi ser stor potential i att ytterligare växa och utveckla verksamheterna tillsammans med Bosse, Christer och övrig personal i Linköping”.

Om Werkstagruppen
Werkstagruppen är Sveriges ledande fristående skadeverkstadskedja. För närvarande består Werkstagruppen av elva verkstäder i Stockholm, Örebro, Norrköping, Linköping och Helsingborg. Vårt mål är att inom några år vara en kedja med 40-50 anläggningar i Sverige. Med hög tillgänglighet och god service vill vi leverera branschens högsta kundnöjdhet och vara såväl försäkringsbolagens som slutkundernas förstahandsval vid skada. I Werkstagruppen ingår även Autoklinikka, Finlands ledande skadeverkstadskedja, med 14 egna verkstäder och ytterligare 15 franchise- och partnerverkstäder. Werkstagruppen ägs av investeringsfonden Procuritas Capital Investors V, LP (”PCI V”) och f.d. verkstadsägare.

Om PCI V
PCI V är en investeringsfond med fokus på medelstora företag i Norden. Fonden förvaltar mer än tre miljarder kronor, vilka i huvudsak kommer från Europeiska institutioner. Procuritas Partners AB och Procuritas GmbH är rådgivare till PCI V. Sedan starten 1986 har Procuritas, genom olika fonder, genomfört ca 35 plattforms-investeringar och ca hundra tilläggsinvesteringar.

För ytterligare information:
Urban Magnusson, VD, Werksta-gruppen, tel: 070-675 77 50
Björn Lindberg, Styrelseordförande, Werkstagruppen, tel: 08-546 143 00