Nyheter 28.09.2023

Eftersom vi ägnar oss åt att laga det som gått sönder är hållbarhet grunden för vår verksamhet. Werksta tar nu ännu ett steg mot en mer hållbar framtid genom att förbinda oss till Science-Based Targets initiative (SBTi) för att minska våra utsläpp av växthusgaser. Science-Based Targets (SBTi) utgår från vad vetenskapen bedömer att vi behöver göra för att uppfylla målen i Parisavtalet – att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 °C.

Vi arbetar kontinuerligt med att minska klimatavtryck och miljöpåverkan i hela reparationsprocessen från början till slut; från besiktning till hur vi lagar, vad vi lagar med, hur vi tar hand om avfall och hur vi återvinner material. Vi kallar det för Green Repair. Det innebär att vi ställer krav på ständiga förbättringar i vår egen verksamhet såväl som hos våra leverantörer och samarbetspartners. På så vis kan bidra till en mer hållbar framtid i flera led.

Läs mer om Werkstas miljöarbete

Läs mer om SBTI