fem färdigheter varje bilist borde kunna

Blogg 17.08.2021

Körkomforten och framför allt säkerheten förbättras betydligt om du behärskar vissa enkla uppgifter. Men enligt vår enkät* varierar de svenska bilisternas förmåga att utföra nödvändigt underhåll på bilen.

Som bilist behöver man inte vara en fullfjädrad mekaniker, men för att värna om sin egen och andras säkerhet kan det vara bra med några grundläggande färdigheter.

Alla bör kunna kolla däcktrycket och tanka bilen

Däcktrycket är en viktig trafiksäkerhetsfaktor, så alla borde veta hur det kontrolleras. Men endast 63 procent av de tillfrågade i vår enkät sa att de vet hur man kontrollerar lufttrycket i däcket. I de yngsta åldersgrupperna, 18–22 år, låg denna siffra på endast 40 procent.

Det är viktigt att regelbundet följa upp däcktrycket, eftersom för lågt eller högt däcktryck kan göra det svårare att kontrollera bilen i extrema situationer. Ett felaktigt däcktryck ökar sannolikt också både däckens slitage och bränsleförbrukningen. Vilket däcktryck som ska användas för just din bil hittar du i bilens instruktionsbok.

Kunskapen varierar stort mellan olika åldersgrupper

Varje bilist ska också kunna tanka bilen och öppna motorhuven. Till vår förvåning visade vår enkät att endast cirka hälften av ungdomarna vet hur man tankar bilen eller öppnar motorhuven, medan siffran låg runt 80 procent i andra åldersgrupper. Vi skulle vilja rekommendera att alla föräldrar går igenom dessa två grundläggande färdigheter med de nya bilisterna i samband med att man övningskör.

Generationsklyftan är också synlig när det gäller att starta bilen med startkablar. Bland respondenterna under 22 år vet endast 34 procent hur det görs, medan 61 procent av 56–80 åringarna klarar av det.

Det är dock skäl att komma ihåg att kabelstart i huvudsak inte rekommenderas. Särskilt när det gäller nya bilar utgör kabelstart en risk om den görs på fel sätt. I värsta fall kan bilen gå sönder. Om bilens batteri om och om igen laddar ur av sig själv, så kan det vara något fel på batteriet eller i det elektriska systemet. Då lönar det sig att be en expert att kontrollera felet. Skulle bilen få motorstopp och vägra starta igen, försök att stanna på ett säkert sätt vid vägkanten och ring bärgningstjänsten.

Det lönar sig inte att göra allt själv

Av de som svarat på vår enkät vet 40 procent hur man byter en glödlampa på bilen. Men det är dock inte alltid fråga om kunnande.

Särskilt på nyare bilar sitter en del lampor ibland monterade så att de inte kan bytas utan ordentliga verktyg och speciell kompetens. Ibland kan det till och med krävas att man demonterar stötfångaren. Det är viktigt att lampan sätts i rätt position så att den lyser upp på rätt sätt och inte bländar mötande trafik. Om du har svårigheter med att byta en lampa, kontakta din verkstad.

Det samma gäller vid byte av däck. Ungefär hälften av svenskarna säger att dom kan byta däck på bilen. Men om man inte behärskar det, så lönar det sig att vända sig till en däckverkstad. Det är till exempel viktigt att däcken sätts i rätt rotationsriktning och att bultarna är rätt åtdragna. Den rätta rotationsriktningen påverkar bilens säkerhet märkbart. Om rotationsriktningen är fel, transporterar inte vinterdäcken bort vatten och snöslask under däcken ordentligt. På dubbdäck blir dubbarna i sin tur lättare lösa och släpper i förtid. Felaktigt åtdragna hjulbultar kan i värsta fall leda till att hjulet lossnar under färd.

Dessa fem färdigheter gällande underhåll på bilen borde varje bilist kunna

Du kan inte förutse allt på vägen, men när du behärskar några viktiga saker, kan du ge dig ut i trafiken lite tryggare. Så försök att kontrollera följande saker innan du kör i väg – oberoende om du kör din egen eller en bekants bil.

• Hur tankar eller laddar du bilen?
• Hur kontrollerar du däcktrycket och fyller på eller minskar luften i däcket?
• Var öppnar du motorhuven?
• Hur fyller du på spolarvätska?
• Hur kontrollerar du oljenivån i bilen?

Tveka inte heller att be om hjälp om det är någonting som du undrar gällande din bil. Vi på Werksta ger dig gärna råd om hur du bäst tar hand om din bil.

* Undersökningen genomfördes av SynoInt i januari 2021. Sammanlagt svarade 1010 svenskar i åldern 18─80. Materialet samlades in via en enkät på nätet.

Vi önskar dig en säker körning!

Urban Magnusson, Auktorisationer och Kvalitet
Urban har över 30 års erfarenhet från skadebranschen.