reperation av bil med begagnad reservdel

Blogg 22.06.2021

På Werksta reparerar vi alltid den skadade delen på din bil då det är möjligt. Dessutom utnyttjar vi begagnade originalreservdelar. På det här sättet kan vi säkerställa att vår verksamhet orsakar minsta möjliga koldioxidavtryck. För dig som kund innebär det också direkta kostnadsbesparingar då man inte alltid måste skaffa nya reservdelar.

Miljöansvar är en viktig del av verksamheten även inom skadereparationsbranschen. Det finns flera möjligheter att minska reparationsarbetets belastning på miljön. Till exempel genom att man väljer att reparera de skadade delarna och att alltid se till att använda begagnade originalreservdelar i möjligaste mån.

I vårt hållbarhetsarbete lägger vi stort fokus på användandet av reservdelar. Från dem uppstår en betydande mängd avfall och att tillverka nya reservdelar ger en belastning på miljön. Därför vill vi på Werksta inte byta ut delarna i onödan, trots att det många gånger vore det enklaste alternativet. I stället väljer vi alltid att reparera den skadade delen då det är möjligt.

Om det inte går att reparera försöker vi alltid använda begagnade originalreservdelar, och naturligtvis alltid med säkerhetsaspekten i fokus. Din bil förses aldrig med delar som skulle kunna äventyra säkerheten eller är av sämre kvalitet än det som tidigare satt på bilen.

Det här är ett mer hållbart sätt att arbeta på. Samtidigt som det i allra högsta grad är bäst även för dig som kund. För när du inte behöver skaffa nya reservdelar så blir reparationen billigare. Dessutom går arbetet i regel snabbare när man inte behöver invänta leveransen av de nya delarna. Med en kostnadseffektiv reparation hjälper vi till att hålla ned din försäkringspremie.

Vårt finska dotterbolag Autoklinikka, undersökte i våras hur bra man är på att använda begagnade delar i vårt grannland Finland. I enkäten kom det fram att finländarna förhåller sig positiva till begagnade delar. Av dem som besvarade enkäten uppgav 79 procent att de känner till att man kan använda begagnade reservdelar då man reparerar sin bil. Och hela 80 procent, uppgav att de då det är möjligt skulle välja en begagnad del i de fall deras egen bil skulle behöva en reparation.

De som svarade att de inte skulle välja en begagnad del lyfte främst fram två skäl. Den vanligaste orsaken (81 procent) var att de befarade att en begagnad reservdel skulle innebära en säkerhetsrisk och den näst vanligaste orsaken (26 procent) var att de inte kände till nyttan av att använda begagnade delar.

Jag tror att resultatet av en motsvarade undersökning här i Sverige skulle vara snarlik. Det här framgår också bland våra kunder som ibland grubblar över detta med att återanvända reservdelar. Därför hoppas jag att det här blogginlägget kan bidra till att lugna dem som känner oro inför hur säkert det är att använda begagnade originaldelar.

Slutligen vill jag understryka att det aldrig är en fråga om besparingar då man eftersträvar en hög reparationsgrad eller aktivt väljer att utnyttja begagnade originaldelar. Den främsta orsaken handlar om ansvar. På Werksta kompromissar vi aldrig med säkerheten eller kvaliteten på reparationen. Därför kan du lita på att hos oss repareras skadan på din bil alltid professionellt och säkert – och alltid med respekt för vår miljö.

Med en önskan om härliga bilturer i sommar!

Urban Magnusson, Auktorisationer och Kvalitet
Urban har över 30 års erfarenhet från skadebranschen.