Blogg 25.09.2020

Vi på Werksta undersökte hur vi svenskar parkerar. Enligt en ny enkät* utförd av oss blir det i Sverige ofta bucklor i plåten vid en parkeringssituation. Ett enkelt sätt att minska antalet olyckor som sker på parkeringsplatser skulle vara att parkera bilen så att dess framdel är riktad åt det håll man ska köra ut. Så gör dock bara ungefär en fjärdedel av de svenska bilisterna.

Enligt vår enkät sker det ganska ofta trafikolyckor på parkeringsplatser. 38 % av männen och 30 % av kvinnorna har fått bucklor på bilen på en parkeringsplats. I vårt grannland Finland är antalet ännu högre: nästan 60 % av finländarna har krockat då de parkerat.

Werksta vill fästa bilisternas uppmärksamhet vid säker parkering och har därför utnämnt den sista lördagen i september, den 26/9, till Parkera säkert-dagen.

Under detta års Parkera säkert-dag vill vi särskilt lyfta fram ett enkelt sätt att minska mängden olyckor vid parkering: backparkering. Det lönar sig alltså att alltid parkera bilen så att framdelen är riktad mot det håll man ska köra ut. Detta kräver att man backar in i parkeringsrutan när man anländer till parkeringsplatsen, eller att det är möjligt att köra igenom en tom ruta. I gengäld är det betydligt lättare och säkrare att lämna rutan.

Bara var fjärde bilist parkerar med framdelen i körriktningen

Enligt enkäten anger bara 27 % av svenskarna att de regelbundet parkerar bilen så att den pekar mot körriktningen.
Kom ihåg att när du backar in i parkeringsplatser har du bättre kontroll över bilen och kan ta hjälp av backsensorer och kameror, förutsatt att din bil är utrustad med dessa.
Parkeringsradar och -kameror är en bra hjälp när man parkerar, men de ersätter inte en skicklig förare. Det lönar sig alltid att vrida på huvudet och aktivt följa med sin omgivning när man parkerar.

Kom ihåg att ta ansvar

Om det trots allt händer en olycka på parkeringsplatsen lönar det sig inte att låta bli att reparera bucklorna bara för att man är rädd att det ska ta mycket tid med skadebesiktningen.
Nu kan man enkelt göra skadebesiktningen digitalt. Allt du behöver göra är att skicka in bilder på din bilskada via vår hemsida. Bilderna hjälper oss att uppskatta omfattningen och kostnaden för reparationen. Annars hittar du alla våra tjänster här.

Kom ihåg att parkera säkert lördagen den 26/9!

 

Linda Bång, Marketing & Communications Manager, Werksta Sverige och Norge

*Vår enkät med över 1000 respondenter i Sverige och Norge genomfördes av SynoInt i September 2020. I Finland genomförde SynoInt en enkät med 1000 respondenter i januari 2020.