Blogg 08.04.2020

Nästan hälften av bilisterna upplever att kvaliteten på allmänna och enskilda vägar i Sverige har försämrats. Det finns flera orsaker till att vägkvaliteten är dålig, som till exempel vägarnas ålder och varierande väderförhållanden. Dessutom har dålig vägkvalitet många olika påföljder. Vägarnas dåliga kvalitet kan öka bilisternas kostnader, till exempel om det leder till reparationer av vindrutan.

Vi på Werksta ville ta reda på vad svenskarna tycker om vägnätets kvalitet. Enligt svaren tyckte bara en liten andel att vägarnas kvalitet har förbättrats.

Nästan hälften upplever att vägarna har försämrats

Enligt enkätundersökningen vi lät göra i januari tycker nästan hälften (44 procent) av svenskarna att kvaliteten på allmänna och enskilda vägar har försämrats de senaste fem åren. Ungefär 26 procent upplever att vägarna är på samma nivå som tidigare, och bara 17 procent av de som svarat tycker att de upplevde att vägarnas kvalitet förbättrats under de senaste fem åren.

Undersökningen genomfördes av SynoInt och sammanlagt 1010 myndiga svenskar svarade på enkäten. Materialet samlades in via en enkät på nätet.

Mindre sand, mera slitage

Det kan finnas många orsaker till att vägarna verkar vara sämre. Vägarnas ålder är förstås en huvudfaktor, eftersom vägarna slits med åren av däck och väder.

Förutom åldern skulle jag också lyfta fram de exceptionella väderförhållandena som vi sett till exempel i år. En vinter med lite snö är en god nyhet för bilisterna: torra vägar är bättre att köra på och minskar behovet av sandning, vilket också leder till färre stenskott och reparationer av vindrutor. Men att köra med dubbdäck på torra vägar kan för sin del tyvärr också slita på vägytan, och löst stenmaterial kan orsaka stenskott precis på samma sätt som längs med snöiga vägar som sandats.

På så sätt kan vägar i dåligt skick orsaka konkreta problem för bilister. Men om det plötsligt smäller till på din vindruta på grund av lösa stenar, så kommer du väl ihåg att kontakta Werksta? Små stenskott kan ofta repareras utan att man behöver byta glaset, men vid behov kan vi också byta hela vindrutan.

Säkra och vårliga körupplevelser önskar vi på Werksta!

 

 

 

 

 

 

Urban Magnusson, Auktorisationer och Kvalitet
Urban har över 30 års erfarenhet från skadebranschen.