Blogg 27.05.2020

För många svenskar innebär sommar och semester en hel del bilåkning till olika aktiviteter och fester där det ibland kan finnas inslag av alkohol. Detta i kombination med behovet av att transportera sig med bil kan leda till dåliga beslut. Enligt resultatet från vår *enkät medger ett överraskande antal svenskar att de ibland åkt med en berusad förare.

Sommarmånaderna, och midsommar i synnerhet, är traditionellt en av de mest trafikerade tiderna på året. I år kommer den exceptionella situationen som orsakats av coronapandemin mest troligt att begränsa trafiken. Å andra sidan kommer troligtvis många då välja att resa fler men kortare sträckor med bilen här hemma i Sverige istället för utomlands. Sommartrafik och ljusa kvällar och att man plötsligt behöver skjuts någonstans, samtidigt som bedömningsförmågan är påverkad av alkohol kan leda till olyckor och tidningsrubriker – alldeles i onödan.

Många har fått skjuts av en berusad förare
Enligt en enkät vi låtit göra har en av fyra (25,6 procent) svenska bilister fått skjuts minst en gång av en berusad förare. Som jämförelse är motsvarande andel 23,3 procent i Norge och 16 procent i Finland.

Många av de svenskar som svarat på enkäten (nästan 37 procent) säger också att de inte gjorde någonting när de insåg att föraren var berusad. Å andra sidan medger 26 procent att de nöjde sig med att be föraren att köra försiktigt. Endast 37 procent av de som svarat på enkäten ingrep aktivt. Antingen genom att kräva att få stiga ut ur bilen eller genom att kräva att föraren stannar och överlämnar bilnycklarna. I Norge ingrep 42,1 procent aktivt och i Finland 32 procent. Men andelen passiva åskådare är ändå oroväckande hög i alla nordiska länder.

Mer än en tredjedel är för nolltolerans vid ratten
Gränsen för rattfylleri i Sverige är för närvarande 0,2 promille. Enligt vår enkät anser ungefär hälften av bilisterna att denna gräns är lämplig. Å andra sidan skulle 38 procent vilja sänka gränsen till nolltolerans. Endast en av tio bilister vill höja rattfyllerigränsen till 0,5 eller 0,8 promille.

Utifrån enkäten kan man se att antalet berusade förare är oroväckande högt, men åtminstone är de svenska åsikterna om rattfyllerigränserna uppmuntrande! Även en låg alkoholhalt i blodet försämrar körförmågan och påverkar uppmärksamheten negativt, vilket gör det lättare för bilister att göra felbedömningar i trafiken.

Ett ansvarsfullt beslut mitt under festen
Att köra medan man är berusad eller att få skjuts av någon som är berusad är aldrig ett alternativ – oavsett hur brådskande man anser det vara. Därför är det alltid bäst att i förväg komma överens om hur man ska göra när man behöver transportera sig längre sträckor. Om du inte kan promenera dit du ska, använd kollektivtrafik, taxi eller se till att hålla dig själv nykter eller ha en nykter förare.

Det är också bra att komma ihåg att ta ett gemensamt ansvar; när en berusad person planerar att sätta sig bakom ratten måste vi ingripa. En berusad förare utgör en risk inte bara för sig själv utan också för andra trafikanter. Att förhindra att en berusad person sätter sig bakom ratten handlar om allas säkerhet.

Det enda rätta sättet att ingripa när någon druckit alkohol och vill köra bil är att ta nycklarna ifrån den personen. Även den berusade kommer att tacka dig för det – om inte annat efteråt.

Med önskan om säkra bilturer i sommar,

Jimmy Bysell, Regionchef Stockholm
Jimmy har över 23 års erfarenhet i bilbranschen

*Vår enkät besvarades av över 1 000 personer i Sverige och Norge och genomfördes av SynoInt i januari 2020. Enkäten i Finland besvarades av 1 064 personer och genomfördes av Value Clinic Oy i januari och februari 2019.