Blogg 26.08.2020

Över 40 procent av svenskarna är inte beredda att betala mer för att få en el- eller hybridbil än för en bil med traditionell förbränningsmotor. Det tilläggspris som konsumenterna är beredda att betala för el- eller hybridbil är för de flesta bara drygt tiotusen kronor.

Bilbranschen och teknologin utvecklas i snabb takt och man söker lösningar på privatbilismens utsläppsfrågor med nya, miljövänligare fordon. I de nordiska länderna kan man också tydligt se att elbilsmarknaden har vuxit.

Svenskarna är intresserade av elbilar, men betalar inte gärna mer för dem

I Sverige visar registreringsstatistiken en betydande tillväxt på elbilsmarknaden. Enligt Vroom var 30,4 procent av de nya registrerade bilarna i juli 2020 el- eller hybridbilar. Jämfört med juli 2019 ökade antalet nya registrerade el- eller hybridbilar med 49 procent.

Trots detta är många svenskar ännu inte beredda att betala mer för en el- eller hybridbil än för en bil med traditionell förbränningsmotor. Enligt en enkätundersökning* som vi på Werksta låtit göra är över 43 procent av svenskarna inte beredda att betala mer för en ny el- eller hybridbil jämfört med en bil med förbränningsmotor. Cirka elva procent av de som svarat på enkäten skulle kunna tänka sig att betala 10 000 kronor mer för en el- eller hybridbil, och 18 procent skulle vara beredda att betala 20 000–50 000 kronor mer. Endast 28 procent berättade att de gick med på att betala mer än 50 000 kronor för att få tillgång till en el- eller hybridbil.

I de övriga nordiska länderna är man ännu mer prismedveten

Samtidigt är man i Sverige dock mer öppna för el- eller hybridbilarnas dyrare prisnivå än i grannländerna. I Norge konstaterar nästan 52 procent av dem som svarat på en motsvarande enkätundersökning att de inte är beredda att betala mer för en ny el- eller hybridbil jämfört med en bil med förbränningsmotor. Även i Finland håller bilisterna hårt i plånböckerna och där visar siffran på 46 procent.

Trots de nuvarande relativt små volymerna satsar vi på Werksta starkt på att ha kännedom om elbilsteknologierna och det senaste reparationskunnandet, eftersom vi vill vara med och leda omställningen i branschen. På företagssidan syns förändringen i bilbeståndet redan något starkare. Laddhybridernas andel av de tjänstebilar som registreras i år är betydande och med vårt kunnande kan vi betjäna våra företagskunder även när det gäller den senaste teknologin.

Med önskan om en fin och trafiksäker höst,

Jimmy Bysell, Regionchef Stockholm
Jimmy har över 23 års erfarenhet i bilbranschen

*Vår enkät med över 1000 respondenter i Sverige och Norge genomfördes av SynoInt i januari 2020. I Finland genomförde SynoInt en enkät med 1009 respondenter i december 2018.