Blogg 15.07.2022

Med hjälp av medvetna körvanor och planerad service kan du minska miljöbelastningen av bilåkning. Samtidigt kan du spara pengar, särskilt om bilen har en förbränningsmotor.

För många av oss är bilen ett väldigt viktigt transportmedel, men också en belastning för både miljön och plånboken. Men det går att dra ner på kostnaderna och miljökonsekvenserna av bilåkning genom att tänka på sin egen körstil och det man gör i trafiken.

De mest välkända sätten är att undvika tomgång och motorbromsning. Många av oss känner exempelvis till att det är bra att förvärma motorn på vintern, redan innan temperaturen gått ner till nollstrecket. Så här på sommaren kan man dra ner bränsleförbrukningen genom att använda solskydd eller parkera på skuggiga platser. De här knepen minskar bränsleförbrukningen, då all elutrustning belastar motorn via generatorn. Att till exempel stänga av bilradion och luftkonditioneringen minskar förbrukningen något.

Ett viktigt sätt att påverka drivmedelsförbrukningen och miljöbelastningen är att köra ekonomiskt. Sparsam körning tillåter att man accelererar snabbt, men man ska inte göra det med gasen i botten. 

 

Tänk om du bara skulle sakta ner?

Ett av de lättaste sätten att köra sparsamt är att sänka farten. På motorväg sparar du pengar genom att köra 100 km/h i stället för högsta tillåtna hastighet (120 km/h). En resa på en timme blir inte mer än 12 minuter längre, men samtidigt sparar man cirka en liter bränsle.

Sparsam körning betyder inte man måste vara en propp i trafiken, utan att hålla farten så jämn som möjligt. Det är speciellt plötslig acceleration eller inbromsning som höjer bränsleförbrukningen. Den som försöker undvika extra bromsning sparar också i form av längre serviceintervall för bromsklossar och -skivor.

Ytterligare ett effektivt sätt att minimera bränslekostnaderna är att minimera lasten i bilen. Kom ihåg att ta bort skidboxen till sommaren och tömma bagageutrymmet. Du kan också spara pengar genom att hålla rekommenderat däcktryck för din bilmodell och rådande utetemperatur.

 

Valet av tjänster har också betydelse

Utöver bra körvanor kan även en hållbar bilreparation efter en trafikskada minska på miljöbelastningen. Werkstas mål för hållbar utveckling omfattar reparation av allt som kan repareras och användning av begagnade reservdelar, så länge det är säkerhets- och kvalitetsmässigt möjligt. Om man använder fotoappen vid skadebesiktning i stället för att köra till en verkstad för att visa upp skadan på bilen, sparar man i genomsnitt 4 kilo koldioxid. Dessutom jobbar vi aktivt med socialt ansvar i vår verksamhet, till exempel i form av medarbetarhälsa, vidareutbildning av medarbetare och jämlikhet.

Tveka alltså inte att kontakta oss, om din bil får en skada i trafiken.