familj med bil och hus - familjens dag

Blogg 28.10.2021

Idag den 28 oktober firar vi bilens dag i Sverige. Den första gången en bil kunde ses i Sverige var 1891, då en importerad bil visades på industriutställningen i Göteborg.

Samma år byggde bröderna Cederholm tillsammans med en vagnmakare en fyrhjulig bil med ångmotor. Provåkning blev det ett år senare, men den slutade med Sveriges första bilolycka. I den lösa sanden invid vägen körde bilen fast och maskineriet gick sönder. Synd att de inte hade tillgång till Werkstas skadeverkstäder på den tiden.

Trots den tråkiga starten blev bilen snabbt vanlig i Sverige en bit in på 1900-talet och enligt Trafik Analys uppgår antalet registrerade personbilar i Sverige idag till 4 944 067.

Bilen gör livet lättare på många sätt

Med bilens dag vill vi påminna om personbilens betydelse för den fria rörligheten. Arrangörerna bakom dagen, bland annat Motorbranschens Riksförbund, MRF, tar på sina webbsidor upp en enkät där 49 procent av svenskarna uppger att de skulle ha svårt att bo kvar i sina nuvarande bostäder om de inte hade tillgång till bil.

Bilen är nära förknippad med mycket som är viktigt för oss, som att skjutsa barnen till förskolan och fritidsaktiviteter, att handla mat och besöka släktingar. Vi på Werksta* gjorde också en egen enkät om vad svenskarna behöver bilen till.

Var fjärde svarande upplever att de behöver bilen för att få sitt familjeliv och sin tid att överhuvudtaget fungera. För personer på 36–55 år har bilen en särskilt stor betydelse för att livet ska gå ihop.

18 procent säger att bilen är ett krav för de ska kunna ta sig till jobbet. I den allmänna debatten glömmer vi ibland att bilen till exempel är en nödvändighet för många som bor på landet, då utbudet av kollektivtrafik är mindre i glesbygden. Var tionde av våra svarande som åker bil konstaterar att det helt enkelt inte finns någon fungerande kollektivtrafik att tillgå där de bor. Bara 5 procent uppger att orsaken till att de åker bil är att de vill undvika kollektivtrafik.

Bilåkning har också blivit en vana för många av oss. 15 procent av de svarande säger att vanan är den främsta orsaken till att de tar bilen.

Glöm inte att ta ansvar för bilåkandet

När vi talar om bilar kan vi inte förbigå miljöaspekterna. Bilåkning har betydande miljökonsekvenser, men ny teknik har lyckligtvis låtit oss minska på dem. Bilarnas avgasutsläpp har i årtionden gått ner i takt med att fordons- och bränsletekniken har utvecklats.

Ny drivmedelsteknik har gjort det möjligt att komma ner till betydligt mindre utsläpp än dagens förbränningsmotorer har. Beroende på hur elen i energikällan har producerats har bilar med hybridteknik 30–60 procent och elbilar 60–90 procent mindre utsläpp än dagens förbränningsmotorer.

Vi kan alla påverka miljökonsekvenserna av vår bilåkning genom val av bil, körstil och körvanor.

Jag vill uppmuntra dig till att ge din bil lite extra uppmärksamhet idag, på bilens dag. Om din vindruta har ett stenskott, bildörren en buckla eller en repa, så är det en bra dag att ta hand om den just idag. Skicka enkelt in en bild på skadan digitalt till oss, så återkommer vi inom kort med en kostnadsberäkning till dig.

Vi på Werksta önskar dig och din bil en fin dag!

Linda Bång
Marketing & Communications Manager , Werksta Sverige


*Undersökningen genomfördes av SynoInt i januari 2021. Totalt svarade 1 010 svenskar i åldern 18–80 år. Materialet samlades in via en enkät på nätet.