Våra Tesla verkstäder: Stockholm Danderyd | Stockholm Sätra | Örebro | Helsingborg | Norrköping | Linköping Tallboda | Göteborg Västra Frölunda | Göteborg Kungsbacka | Göteborg Kungälv | Malmö Bernstorp

Werksta är en auktoriserad verkstad för skador på Tesla Elfordon

Werksta är auktoriserad skadeverkstadskedja för Tesla Elfordon i Sverige. Våra verkstäder för Tesla hanterar både vindruteskador, små bucklor och märken samt strukturskador som kräver mer omfattande skadereparationer.

Reparationen av Tesla-bilar kräver särskild expertis

I Teslas fordon kombineras den senaste tekniken med moderna funktioner som ökar körkomforten. Fordonen bibehåller sitt värde bäst när även småfel hanteras snabbt. Elbilsreparationer kräver kunskap om de specifika egenskaperna och kraven för Tesla, så det lönar sig i längden att lämna bilen i händerna på en godkänd Tesla verkstad.

Werkstas reparatörer har kunskap om de elektriska och mekaniska egenskaperna hos Tesla. Vilket även gäller aluminiumsvetsning, karossteknik och de särskilda kraven för Tesla skadereparation. Som auktoriserad verkstad för Tesla följer vi deras höga kvalitetsstandard i vårt arbete.

Tesla-ägarna kan få service på alla våra verkstäder

Vi utvecklar kontinuerligt kunnandet inom hela Werksta för aluminium- och elbilsteknik, så att Tesla-ägarna kan få service på alla våra verkstäder av utbildad personal. Beroende på omfattningen av skadan planerar vi den lämpligaste reparationsplatsen för arbetet.

Vår kundtjänst hjälper dig gärna.