PRESSMEDDELANDE

18.03.26

Werksta fortsätter att växa inom skadereparationer

Werksta Gruppen fortsätter att stärka sin position på den svenska verkstadsmarknaden genom köp av ytterligare en kvalitetsverkstad. Genom förvärvet av Folkadoktorn närmar sig Werksta Gruppen sitt mål att vara ett ”center of excellence” för alla varumärken.

Werksta Gruppen har sedan 2015 förvärvat ett antal kvalitetsverkstäder för att bygga en nationell skadereparationskedja. Idag består Werksta Gruppen av 24 kvalitetsverkstäder i Sverige och samarbete finns med alla större försäkringsbolag. Målet är att ha 40-50 verkstäder år 2021. Folkadoktorn är därför ett viktigt strategiskt förvärv.

Folkadoktorn stärker Audi och Volkswagenkompetensen
– Folkadoktorn har en stark position i Stockholm och är kända för hög servicegrad och kunskapsnivå inom Volkswagen och Audi, med kundnöjdhet som överträffar det mesta. Det är ett viktigt kompetensområde för oss och vi är därför glada att de vill vara med och bygga det starka kompetenscenter som vi strävar efter, säger Arve Brataas, vd för Werksta Gruppen i Sverige. Werksta Gruppen är grundad på idén att branschen måste förändras för att möta förväntningarna från kunder och andra intressenter. Storlek är en nödvändig förutsättning att driva förändringen, därför är Folkadoktorn ett viktigt strategiskt förvärv för Werksta Gruppen.
Vi ser en stor potential kring att konsolidera denna bransch för att det ställs allt högre krav från såväl slutkunder som försäkringsbolag och biltillverkare. Vi kommer därför att fortsätta vår spännande förvärvsresa i Norden, avslutar Arve.

Vidareutbildning central
Inga organisatoriska förändringar kommer att ske initialt på Folkadoktorn. Nuvarande platschef, Hasse Liljeberg, med lång bakgrund från ledande befattningar inom VW och Audi, fortsätter i samma roll. Hasse kommer att vara en viktig del i att vidareutveckla kompetensen för Audi och Volkswagen inom Werksta Gruppen. Werksta Gruppen har byggt gedigna vidareutbildningar för sin personal:

– Med den snabba teknikutvecklingen och komplexiteten i skadereparationsprocessen idag är utbildning en central del i vår rekryteringsstrategi. Folkadoktorn blir därför viktig för att kunna ge rätt Audi- och Volkswagenkompetens till hela Werksta Gruppens cirka 500 medarbetare i Sverige”, fortsätter en stolt Arve Brataas.

Bolaget har även ett målmedvetet arbetsmiljöarbete. Vid varje övertagande av en verkstad görs utvärderingar och vid behov investeringar i arbetsmiljön. Under 2017 investerades över 20 miljoner kronor i arbetsmiljöförbättrande- och effektivitetsökande åtgärder.

Naturligt nästa steg
”Jag klev in som delägare i Folkadoktorn 2007, en bilverkstad auktoriserad för VW och Audi. Vi var då 10 anställda och omsatte ca 12 miljoner kronor. Idag omsätter vi över 44 miljoner kronor och är 27 anställda. Jag säljer Folkadoktorn till Werksta för att det känns som en bra partner för våra anställda och kan ta bolaget vidare i en väldigt föränderlig bilbransch. Jag tror att konsolidera skadeverkstäder i Sverige stärker kvaliteten och servicen gentemot våra kunder. Det skall därför bli oerhört roligt för mig personligen att få vara med i Werksta Gruppens team och bidra med min kompetens för att bygga en nordisk skadekedja.

För ytterligare information:
Arve Brataas, Sverigechef, Werksta Gruppen
Rinkebyvägen 11B | 182 36 Danderyd
Direkt 072-451 10 87 | Växel 08-622 92 00
arve.brataas@werksta.se | www.werksta.se

Werksta Gruppen är Sveriges ledande fristående skadeverkstadskedja. För närvarande består Werksta Gruppen av 24 verkstäder i Stockholm, Göteborg, Örebro, Södertälje, Norrköping, Linköping, Helsingborg, Ängelholm och Malmö. Vårt mål är att inom några år vara en kedja med 40-50 anläggningar i Sverige. Med hög tillgänglighet och god service vill vi leverera branschens högsta kundnöjdhet och vara såväl försäkringsbolagens som slutkundernas förstahandsval vid skada. I Werksta Gruppen ingår även Autoklinikka, Finlands ledande skadeverkstadskedja, med 31 verkstäder. Werksta Gruppen omsätter cirka 850 miljoner kronor, varav den svenska delen omsätter cirka 550 miljoner kronor och har ca 500 medarbetare.