Skadereparation - så går det till

Ett besök hos oss kan föregås av många olika orsaker: Kollision, singelolycka, djurkollision, parkeringsskada, stöld eller inbrott, fordonsbrand, stenskott eller annat. Det är vårt jobb att förstå din situation och ditt behov. Olika typer av skador kräver olika åtgärder beroende på omfattning. Men först måste en diagnos ställas på den skadade bilen. Ingången till de allra flesta skadereparationer är plåtskadan. Den kraft som har orsakat plåtskadan kan medföra skador under ”skalet”, vilket vi är måna om att reda ut. Det är också bakgrunden till alla skadebesiktningar initialt sker på våra plåtverkstäder.

Grundlighet är ett honnörsord. Liksom lagarbete. En fungerande process av olika åtgärder och discipliner på verkstaden, administration hos försäkringsbolaget och beställning av reservdelar. En kombination av kvalitet, pris och säkerhet. Samt tid – en reparationsprocess har många steg och tar kanske längre tid än du önskar. I samband med att vi påbörjar skadereparationen får du en uppskattad tid för färdigställande och leverans.

1

NÄR SKADA UPPSTÅTT-SKADEANMÄLAN

När du blivit påkörd, krockat eller på annat sätt råkat skada din bil har du två saker att göra:

1.) Boka tid för skadebesiktning hos oss på Werksta
2.) Gör en skadeanmälan hos ditt försäkringsbolag.
Försäkringsskador måste anmälas hos ditt försäkringsbolag för att vi skall erhålla ett igångsättningstillstånd. Vi samarbetar med samtliga försäkringsbolag och märkesförsäkringar. Länkar till dessa finner du här på vår hemsida.
Om din bil varit utsatt för brott så behöver du även göra en polisanmälan. Är bilen så skadad att den inte kan framföras kan den hamna hos oss tack vare vårt samarbete med olika bärgningsbolag.

2

SKADEBESIKTINGSALTERNATIV

Fotobesiktning

Med vår fotobesiktningstjänst behöver du inte längre åka till verkstaden för att visa upp skadan på din bil.  Vi kan ofta uppskatta reparationsbehov och kostnader för skador på bilen med hjälp av dina fotografier. När vi väl har dina foton så återkopplar vi inom 24 timmar* med ett kostnadsförslag och ett förslag på en tid för utförande av reparation. Ju mer vi vet desto snabbare kan vi färdigställa kalkylen och få ett godkännande från försäkringsbolaget.
* Gäller helgfria dagar.

Instruktioner finner du här.


Skadebesiktning på verkstad
För större skador rekommenderar vi ett besök i vår besiktningshall. Av förklarliga skäl kan de annars vara svåra att bedöma. Du och en besiktningsman gör tillsammans en skadebesiktning av bilen, besiktningsmannen uppmärksammar dig på andra eventuella åtgärdsbehov på bilen som du kan få åtgärdade vid reparationstillfället. Därefter gör vi en kostnadskalkyl. Kalkylen och bilder på skadan skickas till ditt försäkringsbolag för godkännande. Därefter kommer vi överens om ett datum för reparation. Boka din tid för skadebesiktning här.


Vid enbart glasskada
är reparationen enklare och snabbare och du bokar därför tid enligt ett annat schema. Vid glasskador bokar du tid här.

3

LÄMNA IN BILEN

När ditt försäkringsbolag har godkänt kostnadskalkylen och vi har fått hem de reservdelarna (nya alternativt begagnade där så är möjligt enligt försäkringsbolagens villkor) lämnar du in bilen hos oss. Det innebär att du plötsligt står utan bil. Vilket leder oss till nästa punkt.

4

ERSÄTTNINGSBIL

Eftersom du kommer att vara utan din bil under reparationstiden kan vi hjälpa dig med ersättningsbil. Vi samarbetar med flera hyrbilsföretag och kan se till att du inte står utan bil under skadereparationstiden.

5

REPARATION

Bilen demonteras, plåt- och plastdetaljer byts, lagas och lackas (inklusive rostskydd och grundmålning). Efter reparationen utförs efterarbete som polering och funktionskontroll. Reparationstiden för en medelskada är cirka 4-7 arbetsdagar.

6

SLUTMONTERING

Eventuella detaljer som plockats av för att kunna reparera bilen monteras tillbaka.

7

SLUTKONTROLL OCH HÄMTNING AV FÄRDIG BIL

När din bil är klar, dvs skadan är ogjord, gör vi en kvalitetskontroll samt kontrollerar att allt är utfört enligt den specifikation vi fått godkänd av försäkringsbolaget. Efter funktionskontroll och slutbesiktning kontaktar vi dig och kommer överens om en lämplig tid att hämta bilen vid vår anläggning.